आजचा बाजार भाव : नाशिक सोबत राज्यातील कांदा भाव 13 September 2019

शेतकरी मित्रांनॊ राज्यातील कांदा भाव देत आहोत.

शेतमाल: कांदा दर रु. प्रती क्विंटल

शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
13/09/2019
कोल्हापूरक्विंटल1433140032002500
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केटक्विंटल11900260031002850
श्रीरामपूरक्विंटल617165031002450
मंगळवेढाक्विंटल15280028002800
जुन्नर -आळेफाटाचिंचवडक्विंटल3446155034002550
सोलापूरलालक्विंटल591820032502050
धुळेलालक्विंटल206250033002700
जळगावलालक्विंटल800115030002075
चिखलीलालक्विंटल9140025002000
अमरावती- फळ आणि भाजीपालालोकलक्विंटल115150037002600
मलकापूरलोकलक्विंटल55121028052410
कामठीलोकलक्विंटल2200030002800
कल्याणनं. १क्विंटल3120024001800
सोलापूरपांढराक्विंटल14360036003600
चंद्रपूर – गंजवडपांढराक्विंटल155200033002500
येवलाउन्हाळीक्विंटल7000120131402875
येवला -आंदरसूलउन्हाळीक्विंटल3000120032333100
लासलगाव – निफाडउन्हाळीक्विंटल2260140130012851
लासलगाव – विंचूरउन्हाळीक्विंटल700120029512650
राहूरीउन्हाळीक्विंटल1517650032002500
कळवणउन्हाळीक्विंटल14400128832102950
मनमाडउन्हाळीक्विंटल2000140030002800
पिंपळगाव बसवंतउन्हाळीक्विंटल1486650031852911
पिंपळगाव(ब) – सायखेडाउन्हाळीक्विंटल369660031512550
पारनेरउन्हाळीक्विंटल97350035002200
देवळाउन्हाळीक्विंटल8850140031552950
राहताउन्हाळीक्विंटल6177120033002400
नामपूरउन्हाळीक्विंटल14122150031052900
12/09/2019
कोल्हापूरक्विंटल473140030002400
औरंगाबादक्विंटल780100027001850
करमाळाक्विंटल14027527001800
मोर्शीक्विंटल3240026002500
अकलुजलालक्विंटल25795029502200
पंढरपूरलालक्विंटल25230036002530
नागपूरलालक्विंटल1116160028002575
साक्रीलालक्विंटल2200125028502600
पुणेलोकलक्विंटल9470180028002200
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल21140018001600
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल31250027002600
पुणे-मांजरीलोकलक्विंटल35180030002500
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल130150024001950
वाईलोकलक्विंटल7150028002500
शेवगावनं. १क्विंटल270180030001800
शेवगावनं. २क्विंटल380150017001700
शेवगावनं. ३क्विंटल34180014001400
कर्जत (अहमहनगर)नं. ३नग50100024001700
नागपूरपांढराक्विंटल1200270031003000
लासलगाव – विंचूरउन्हाळीक्विंटल1827100028502650
राहूरी -वांभोरीउन्हाळीक्विंटल416070029002500
लोणंदउन्हाळीक्विंटल193140027002200
नांदगावउन्हाळीक्विंटल38470227882501
वैजापूरउन्हाळीक्विंटल1374100032002475
रामटेकउन्हाळीक्विंटल10280030002900
Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.