ylliX - Online Advertising Network

आजचा बाजार भाव : 10,9,7.8 june 2020

शेतमाल: कांदादर रु. प्रती क्विंटल

शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
10/06/2020
कोल्हापूरक्विंटल82974001300900
औरंगाबादक्विंटल672250750500
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केटक्विंटल42607001200950
श्रीगोंदाक्विंटल885100900475
श्रीरामपूरक्विंटल77104501000750
साताराक्विंटल753001000650
कल्याणहायब्रीडक्विंटल34001000700
धुळेलालक्विंटल4372100900700
साक्रीलालक्विंटल6260250960450
य़ावललालक्विंटल10480450810640
सांगली -फळे भाजीपालालोकलक्विंटल3100300900700
पुणेलोकलक्विंटल4996500900700
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल26400700550
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल3700700700
पुणे-मांजरीलोकलक्विंटल10600900700
वाईलोकलक्विंटल145001000750
चंद्रपूर – गंजवडपांढराक्विंटल702130015001400
येवलाउन्हाळीक्विंटल100005001101825
येवला -आंदरसूलउन्हाळीक्विंटल50002001022800
नाशिकउन्हाळीक्विंटल24153001025850
लासलगावउन्हाळीक्विंटल233265011187951
लासलगाव – निफाडउन्हाळीक्विंटल4825450950825
मालेगाव-मुंगसेउन्हाळीक्विंटल9000310950700
कळवणउन्हाळीक्विंटल63003001200950
चांदवडउन्हाळीक्विंटल67003511031800
मनमाडउन्हाळीक्विंटल38003001001825
नेवासा -घोडेगावउन्हाळीक्विंटल5622200900700
पिंपळगाव बसवंतउन्हाळीक्विंटल264602001245950
पिंपळगाव(ब) – सायखेडाउन्हाळीक्विंटल68353001001805
इंदापूरउन्हाळीक्विंटल1087100800450
नांदगावउन्हाळीक्विंटल7790151932700
दिंडोरीउन्हाळीक्विंटल20017001212950
वैजापूरउन्हाळीक्विंटल2775300755500
रामटेकउन्हाळीक्विंटल70100012001100
देवळाउन्हाळीक्विंटल395050011301000
राहताउन्हाळीक्विंटल30691001100600
उमराणेउन्हाळीक्विंटल150003001122850
नामपूरउन्हाळीक्विंटल110004001030900
09/06/2020
औरंगाबादक्विंटल510300800550
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केटक्विंटल55137001200950
मंचरक्विंटल28684501000650
श्रीगोंदा- चिंभळेक्विंटल4388100850600
श्रीरामपूरक्विंटल4323350950650
साताराक्विंटल3533001000650
नांदूराक्विंटल70225750750
जुन्नर -आळेफाटाचिंचवडक्विंटल63293001100700
कराडहालवाक्विंटल19850010001000
कल्याणहायब्रीडक्विंटल34001000700
लासलगावलालक्विंटल209665511190960
पंढरपूरलालक्विंटल245100850500
पाथर्डीलालक्विंटल20002001000650
साक्रीलालक्विंटल5600200970660
य़ावललालक्विंटल8555450810640
सांगली -फळे भाजीपालालोकलक्विंटल2960300850575
पुणेलोकलक्विंटल5031350900625
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल13400800600
पुणे-मांजरीलोकलक्विंटल26700900800
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल400400600500
जामखेडलोकलक्विंटल1052100800450
वाईलोकलक्विंटल155001000750
कामठीलोकलक्विंटल126001000900
चंद्रपूर – गंजवडपांढराक्विंटल575130015001400
येवला -आंदरसूलउन्हाळीक्विंटल55312001087900
नाशिकउन्हाळीक्विंटल26803001000850
लासलगाव – निफाडउन्हाळीक्विंटल4710400914825
मालेगाव-मुंगसेउन्हाळीक्विंटल89813111000825
सिन्नरउन्हाळीक्विंटल2352100962750
राहूरीउन्हाळीक्विंटल45571001000800
कळवणउन्हाळीक्विंटल119003501180925
संगमनेरउन्हाळीक्विंटल186242001125662
चांदवडउन्हाळीक्विंटल92194501050850
मनमाडउन्हाळीक्विंटल3306150925700
सटाणाउन्हाळीक्विंटल67854501145915
कोपरगावउन्हाळीक्विंटल7215250932775
पिंपळगाव बसवंतउन्हाळीक्विंटल294812001191951
पिंपळगाव(ब) – सायखेडाउन्हाळीक्विंटल6598200919700
नांदगावउन्हाळीक्विंटल6903100861600
दिंडोरीउन्हाळीक्विंटल19086001186901
दिंडोरी-वणीउन्हाळीक्विंटल40217001203950
वैजापूरउन्हाळीक्विंटल7816300855550
रामटेकउन्हाळीक्विंटल2008001000900
देवळाउन्हाळीक्विंटल356650011501000
राहताउन्हाळीक्विंटल28491001000600
उमराणेउन्हाळीक्विंटल180003501006800
नामपूरउन्हाळीक्विंटल145565001250900
08/06/2020
कोल्हापूरक्विंटल145864001200900
औरंगाबादक्विंटल532150700425
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केटक्विंटल75577001200950
मंचरक्विंटल517500850695
श्रीगोंदाक्विंटल13001001000450
साताराक्विंटल1033001000650
कुर्डवाडीक्विंटल4300800500
मोर्शीक्विंटल960014201200
कराडहालवाक्विंटल24960012001200
कल्याणहायब्रीडक्विंटल34001000700
सोलापूरलालक्विंटल162981001150500
धुळेलालक्विंटल19141001070550
पंढरपूरलालक्विंटल12250700700
साक्रीलालक्विंटल6540400930650
य़ावललालक्विंटल160460800630
कुर्डवाडी-मोडनिंबलालक्विंटल539100750400
सांगली -फळे भाजीपालालोकलक्विंटल5909300900600
पुणेलोकलक्विंटल4135400900650
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल35400800600
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल327300700500
शेवगावनं. १क्विंटल135070011001100
शेवगावनं. २क्विंटल1600250600600
शेवगावनं. ३क्विंटल1061100500500
कर्जत (अहमहनगर)नं. ३नग70200600400
चंद्रपूर – गंजवडपांढराक्विंटल886130015001400
येवलाउन्हाळीक्विंटल15644200901700
येवला -आंदरसूलउन्हाळीक्विंटल6080200876775
नाशिकउन्हाळीक्विंटल47703501000875
लासलगावउन्हाळीक्विंटल193125011039870
लासलगाव – निफाडउन्हाळीक्विंटल4618400940775
मालेगाव-मुंगसेउन्हाळीक्विंटल11775330930807
सिन्नरउन्हाळीक्विंटल110851001000750
राहूरी -वांभोरीउन्हाळीक्विंटल32891001000600
कळवणउन्हाळीक्विंटल163003001235911
मनमाडउन्हाळीक्विंटल7711200871700
लोणंदउन्हाळीक्विंटल2770100929650
सटाणाउन्हाळीक्विंटल13194375980810
पिंपळगाव बसवंतउन्हाळीक्विंटल402822001152910
पिंपळगाव(ब) – सायखेडाउन्हाळीक्विंटल7350100900701
इंदापूरउन्हाळीक्विंटल8451501000500
नांदगावउन्हाळीक्विंटल9359100869600
दिंडोरीउन्हाळीक्विंटल23427001201925
दिंडोरी-वणीउन्हाळीक्विंटल66867501276991
वैजापूरउन्हाळीक्विंटल75542001200700
रामटेकउन्हाळीक्विंटल108001000900
देवळाउन्हाळीक्विंटल41734501025900
राहताउन्हाळीक्विंटल19791001000600
उमराणेउन्हाळीक्विंटल16500350965765
नामपूरउन्हाळीक्विंटल1685400915800
07/06/2020
औरंगाबादक्विंटल874300700500
मंचरक्विंटल355001000725
श्रीगोंदाक्विंटल1424100900450
लासूर स्टेशनक्विंटल88751001000600
साताराक्विंटल2265001000750
मोर्शीक्विंटल1079014001210
जुन्नर -आळेफाटाचिंचवडक्विंटल358650011001000
कराडहालवाक्विंटल24960012001200
पाथर्डीलालक्विंटल27503001050675
य़ावललालक्विंटल4588480810610
पुणेलोकलक्विंटल5172500800650
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल29500500500
पुणे-मांजरीलोकलक्विंटल38600800700
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल485300700500
वाईलोकलक्विंटल155001000750
जुन्नरउन्हाळीक्विंटल160470011001000
राहूरीउन्हाळीक्विंटल3257100900720
संगमनेरउन्हाळीक्विंटल234682001100650
कोपरगावउन्हाळीक्विंटल2064150900650
पारनेरउन्हाळीक्विंटल55571001100700
रामटेकउन्हाळीक्विंटल2808001000900
06/06/2020
औरंगाबादक्विंटल453200700450
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केटक्विंटल30734001100750
श्रीगोंदा- चिंभळेक्विंटल455100600400
साताराक्विंटल1055001000750
मोर्शीक्विंटल1080014701190
जुन्नर -आळेफाटाचिंचवडक्विंटल18344001000750
कराडहालवाक्विंटल15050010001000
कल्याणहायब्रीडक्विंटल34001000700
जळगावलालक्विंटल1420250850550
साक्रीलालक्विंटल1400210700450
य़ावललालक्विंटल3520480810610
सांगली -फळे भाजीपालालोकलक्विंटल44854001100700
पुणे-मांजरीलोकलक्विंटल32500800700
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल563300500400
चंद्रपूर – गंजवडपांढराक्विंटल216130015001400
येवलाउन्हाळीक्विंटल9753100871650
येवला -आंदरसूलउन्हाळीक्विंटल3787200851760
नाशिकउन्हाळीक्विंटल20854001050850
लासलगावउन्हाळीक्विंटल114525001011851
लासलगाव – निफाडउन्हाळीक्विंटल3370400900751
मालेगाव-मुंगसेउन्हाळीक्विंटल4000305880515
राहूरी -वांभोरीउन्हाळीक्विंटल34551001000650
कळवणउन्हाळीक्विंटल94453001111901
चांदवडउन्हाळीक्विंटल6000250952710
मनमाडउन्हाळीक्विंटल2640200860650
कोपरगावउन्हाळीक्विंटल3735150857750
नेवासा -घोडेगावउन्हाळीक्विंटल2642200900600
पिंपळगाव बसवंतउन्हाळीक्विंटल219543501122901
पिंपळगाव(ब) – सायखेडाउन्हाळीक्विंटल4940150850650
दिंडोरी-वणीउन्हाळीक्विंटल44726501170851
वैजापूरउन्हाळीक्विंटल24952001200650
रामटेकउन्हाळीक्विंटल2208001000900
नामपूरउन्हाळीक्विंटल107595001025850
05/06/2020
कोल्हापूरक्विंटल56734001200800
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केटक्विंटल28215001200850
मंचरक्विंटल14250700550
श्रीरामपूरक्विंटल5483250900550
मोर्शीक्विंटल981014301220
कल्याणहायब्रीडक्विंटल35001100800
जळगावलालक्विंटल838300850500
पंढरपूरलालक्विंटल30500500500
पाथर्डीलालक्विंटल12003001000850
साक्रीलालक्विंटल1350250650500
य़ावललालक्विंटल10640510830610
सांगली -फळे भाजीपालालोकलक्विंटल30994001100700
पुणेलोकलक्विंटल1140600800700
पुणे-मांजरीलोकलक्विंटल23600800700
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल224300700500
जामखेडलोकलक्विंटल430100700400
वाईलोकलक्विंटल156001100800
कर्जत (अहमहनगर)नं. ३क्विंटल6825200700375
चंद्रपूर – गंजवडपांढराक्विंटल328130015001400
येवलाउन्हाळीक्विंटल8192100941725
येवला -आंदरसूलउन्हाळीक्विंटल4606200930750
नाशिकउन्हाळीक्विंटल2435300900600
लासलगावउन्हाळीक्विंटल187064001001830
लासलगाव – निफाडउन्हाळीक्विंटल1045301800741
लासलगाव – विंचूरउन्हाळीक्विंटल8820401916800
मालेगाव-मुंगसेउन्हाळीक्विंटल6500310901615
राहूरीउन्हाळीक्विंटल4258100950750
कळवणउन्हाळीक्विंटल91503501130900
चांदवडउन्हाळीक्विंटल70513501015690
मनमाडउन्हाळीक्विंटल5507150866650
पिंपळगाव बसवंतउन्हाळीक्विंटल257034001110901
पिंपळगाव(ब) – सायखेडाउन्हाळीक्विंटल3500200841640
दिंडोरीउन्हाळीक्विंटल860705960772
दिंडोरी-वणीउन्हाळीक्विंटल58136001157891
वैजापूरउन्हाळीक्विंटल2940300835600
कडाउन्हाळीक्विंटल1711100750600
देवळाउन्हाळीक्विंटल31504001000850
उमराणेउन्हाळीक्विंटल16500351999750
नामपूरउन्हाळीक्विंटल90004001025800
04/06/2020
Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.