ylliX - Online Advertising Network

आजचा कांदा भाव : 6, 5 जुलै 2020

शेतमाल: कांदादर रु. प्रती क्विंटल

शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
06/07/2020
कोल्हापूरक्विंटल63204001000800
औरंगाबादक्विंटल529350750550
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केटक्विंटल46756001100850
मंगळवेढाक्विंटल86200910700
मोर्शीक्विंटल370014001170
सोलापूरलालक्विंटल250331001200450
धुळेलालक्विंटल2926200770650
नागपूरलालक्विंटल30008001000950
सांगली -फळे भाजीपालालोकलक्विंटल8031400900850
पुणेलोकलक्विंटल4451500900700
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल12600700650
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल226300600450
कामठीलोकलक्विंटल105001000800
शेवगावनं. १क्विंटल810700900700
शेवगावनं. २क्विंटल2275500600500
शेवगावनं. ३क्विंटल380200400400
कर्जत (अहमहनगर)नं. ३नग296200700450
नागपूरपांढराक्विंटल2823120019001725
चंद्रपूर – गंजवडपांढराक्विंटल630170019001800
अहमदनगरउन्हाळीक्विंटल21443200960750
येवला -आंदरसूलउन्हाळीक्विंटल12000200776650
नाशिकउन्हाळीक्विंटल1750200725525
मालेगाव-मुंगसेउन्हाळीक्विंटल13000340871685
राहूरी -वांभोरीउन्हाळीक्विंटल8162100900500
कळवणउन्हाळीक्विंटल19200250940711
मनमाडउन्हाळीक्विंटल5600200757650
लोणंदउन्हाळीक्विंटल691150871675
सटाणाउन्हाळीक्विंटल12295350890710
नेवासा -घोडेगावउन्हाळीक्विंटल26042200850600
पिंपळगाव बसवंतउन्हाळीक्विंटल324802501100775
पिंपळगाव(ब) – सायखेडाउन्हाळीक्विंटल8053200951615
नांदगावउन्हाळीक्विंटल11562100780580
दिंडोरीउन्हाळीक्विंटल687573851650
राहताउन्हाळीक्विंटल100121001000700
उमराणेउन्हाळीक्विंटल20500300836680
नामपूरउन्हाळीक्विंटल1564300910700
05/07/2020
औरंगाबादक्विंटल978400700550
मंचरक्विंटल60714001050785
लासूर स्टेशनक्विंटल10071100925650
मोर्शीक्विंटल770014501150
कराडहालवाक्विंटल249500800800
पाथर्डीलालक्विंटल17502001100900
य़ावललालक्विंटल264570910860
पुणेलोकलक्विंटल6453400900650
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल10600700650
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल185400600500
कामठीलोकलक्विंटल12100016001400
अकोलेउन्हाळीक्विंटल34641001051756
संगमनेरउन्हाळीक्विंटल143272001001600
पारनेरउन्हाळीक्विंटल67911001100700
रामटेकउन्हाळीक्विंटल24120014001300
Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.