शनिवारी शहरात पाणीपुरवठा नाही, रविवारी कमी दाबाने पाणी

Water Supply dropped Saturday 21 Sept Nashik City Corporation

नाशिक : शहरात मनपाच्या पाणी पुरवठा विभागाचे दुरुस्तीची विविध कामे करायची असल्याने शहरात शनिवारी (दि. 21) दोन्ही वेळचा पाणी पुरवठा होणार नसल्याचे महापालिकेतर्फे सांगण्यात आले आहे. तसेच रविवारी (दि. 22) रोजी होणारा सकाळचा पाणीपुरवठा कमी दाबाने करण्यात येणार आहे.

मनपाचे गंगापूर धरण पंपींग स्टेशन येथून बारा बंगला जलशुध्दीकरण केंद्रास होणारा रॉ वॉटर पाणी पुरवठा लाईन सिध्दार्थ नगर कॅनॉल लगत मोठया प्रमाणावर लिकेज असल्याने पाण्याची गळती होत आहे. ही गळती थांबविणे तसेच पंचवटी जलशुध्दीकरण केंद्र येथील 900 मीमी बदलणे, कोणार्क नगर येथे रायझिंग मेन जोडणी करणे, म्हसरुळ येथील रायझिंग मेन ओअर व्हॉल्व बदलणे, कालिका पंपींग स्टेशन येथील व्हॉल दुरुस्ती करणे, गांधीनगर जलशुध्दीकरण केंद्र येथील रॉ वॉटर व्हॉल्व दुरुस्ती करणे, नाशिकरोड पवारवाडी येथील रायझिंग मेन दुरुस्ती करणे, नवीन नाशिक मुख्य लाईनवर अंबड येथे क्रॉस कनेक्शन करणे, शिवाजीनगर जलशुध्दीकरण केंद्र येथे रायझिंग मेन लाईन दुरुस्ती करणे, इ. दुरुस्तीची कामे करणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे संपूर्ण शहराकरीता होणारा गंगापूर धरण व मुकणे धरण पंपींग स्टेशन येथून होणारा पाणी पुरवठा बंद ठेवावा लागणार आहे.

त्यामुळे गंगापूर धरण व मुकणे धरण पंपींग स्टेशन येथून दि. 21/09/2019 रोजी होणारा पाणी पुरवठा सकाळी 9 ते सायं. 6.00 वा. बंद ठेवावा लागणार असल्याने संपूर्ण शहरात पाणी पुरवठा होणार नाही. तसेच दि. 22/09/2019 रोजीचा सकाळचा पाणी पुरवठा कमी दाबाने व कमी प्रमाणात होईल याची नागरिकांनी नोंद घेऊन मनपास सहकार्य करण्याचे आवाहन अधिक्षक अभियंता (सार्वजनिक आरोग्य व अभियांत्रिकी विभाग) नाशिक महानगरपालिका) यांच्यामार्फत करण्यात आले आहे.

Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.