tomato prices आजचा टोमॅटो भाव 19 ते 21 ऑक्टोबर 2021

शेतमाल: टोमॅटो दर प्रती युनिट (रु.) tomato prices
शेतमाल निहाय घाऊक बाजारातील आवक व बाजार भाव बाबत माहीती
(शेतमालाची दैनिक आवक व बाजारभाव याबाबतची माहिती बाजार समित्या थेट कृषि पणन मंडळाच्या वेबसाईटवर अपलोड करतात. शेतमालाच्या विक्रीबाबत निर्णय घेण्याआधी अथवा बाजार भावाबाबत अधिक माहिती साठी संबंधीत बाजार समितीशी संपर्क साधावा. )
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
21/10/2021
कोल्हापूर क्विंटल 274 1000 3500 2250
औरंगाबाद क्विंटल 106 1200 4600 2900
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 450 2500 3500 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 26 1000 2500 1700
मंगळवेढा क्विंटल 49 800 3400 2200
राहता क्विंटल 10 2000 4000 3000
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 29 1000 4300 2600
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 2515 3000 2865
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 60 1800 2000 1900
पुणे लोकल क्विंटल 1281 1500 3500 2500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 8 3000 4000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 215 1800 2000 1900
नागपूर लोकल क्विंटल 250 4000 5000 4750
कामठी लोकल क्विंटल 12 3000 4000 3800
मुंबई नं. १ क्विंटल 1461 4000 5000 4500
रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 345 1500 4000 2500
सोलापूर वैशाली क्विंटल 237 500 3500 1500
जळगाव वैशाली क्विंटल 37 1200 2500 1800

 

20/10/2021
कोल्हापूर क्विंटल 409 1000 4000 2500
पुणे-मांजरी क्विंटल 231 2300 4000 3100
औरंगाबाद क्विंटल 100 1000 4500 2750
पाटन क्विंटल 9 2200 2600 2400
संगमनेर क्विंटल 280 500 3000 1750
खेड-चाकण क्विंटल 80 2000 4000 3000
मंचर क्विंटल 3 1000 4000 2585
श्रीरामपूर क्विंटल 28 2000 3000 2550
पिंपळगाव बसवंत क्विंटल 35566 305 4305 2355
सातारा क्विंटल 43 2000 3500 2700
मंगळवेढा क्विंटल 54 900 3400 2100
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 5295 500 4000 2000
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 28 400 4500 2600
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 22 2055 2500 2325
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 34 1800 2000 1900
पुणे लोकल क्विंटल 1270 1400 4000 2700
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1500 3000 2250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 7 3000 4200 3600
नागपूर लोकल क्विंटल 300 3000 4000 3750
कामठी लोकल क्विंटल 10 2000 3500 3000
मुंबई नं. १ क्विंटल 2048 4000 4500 4300
रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 300 1500 4000 3000
सोलापूर वैशाली क्विंटल 212 1000 4000 2000
जळगाव वैशाली क्विंटल 37 2000 4000 3000
नागपूर वैशाली क्विंटल 200 2500 3000 2875
कराड वैशाली क्विंटल 54 3000 3500 3500
भुसावळ वैशाली क्विंटल 19 4000 4000 4000

 

19/10/2021
कोल्हापूर क्विंटल 197 1000 4000 2500
पुणे-मांजरी क्विंटल 266 2300 4500 3100
औरंगाबाद क्विंटल 76 1500 5500 3500
सिन्नर – पांढूरली क्विंटल 3450 500 3750 3000
पाटन क्विंटल 7 2000 3000 2500
संगमनेर क्विंटल 140 500 3000 1750
खेड-चाकण क्विंटल 86 2000 4000 3000
मंचर क्विंटल 3 1000 2500 1650
पिंपळगाव बसवंत क्विंटल 26844 455 4575 2755
विटा क्विंटल 15 3500 4000 3750
सातारा क्विंटल 74 2500 3500 3000
राहता क्विंटल 10 2000 4000 3000
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 34 300 4000 2000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 4500 4250
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 3540 4000 3810
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 28 1800 2000 1900
पुणे लोकल क्विंटल 1662 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1500 3000 2250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 3000 3500 3250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 190 2000 2800 2400
चांदवड लोकल क्विंटल 4 500 3625 2250
वाई लोकल क्विंटल 60 1500 4500 3000
पारशिवनी लोकल क्विंटल 4 2600 3000 2800
कामठी लोकल क्विंटल 14 2000 3000 2800
मुंबई नं. १ क्विंटल 1441 4000 4500 4300
जळगाव वैशाली क्विंटल 35 2500 4500 3000
कराड वैशाली क्विंटल 69 3000 3500 3500
भुसावळ वैशाली क्विंटल 76 1500 1500 1500
Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.