Today’s realonion prices आजचा कांदा भाव : २०, १९, १८, १७ जून २०२१ कांदा गंजीमध्ये युरिया

अज्ञात व्यक्तीने टाकला कांदा गंजीमध्ये युरिया ! दोनशे क्विंटल कांदा सडण्याची शक्यता
:- आधीच कोरोनामुळे सलग दोन वर्षे शेतात असलेले पिक बाजारपेठ बंद असल्याने विक्री करता आला नाही. त्यामुळे शेतकरी मोठ्या आथिर्क संकटात सापडला आहे . आता कुठेतरी कांद्याचे पीक हातात आले आहे. काही दिवस कांदे साठवून ठेवल्याने दोन पैसे हातात पडतील या आशेने अनेक शेतकऱ्यांनी कांदा चाळीमध्ये कांदा साठवला आहे.Today’s realonion prices

या चाळीसाठी त्यांनी मोठा खर्च देखील केला आहे. मात्र कोणीतरी अज्ञात व्यक्तीने कांदा सडण्याच्या हेतूने या कांदा चाळीमध्ये रासायनिक युरिया टाकण्याचा प्रकार केला. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे.

या प्रकार बुलढाणा जिल्ह्यात घडला आहे. येथील अल्पभूधारक शेतकरी मोहन इंगळे आणि भूमिहीन रमेश इंगळे यांनी बटाईने ३ एकर क्षेत्रामध्ये एकरी ५० हजार रुपये खर्च करून कांदा लागवड केली होती. सदर बटाईतील कांदा भाव वाढतील या अनुषंगाने रमेश इंगळे आणि मोहन इंगळे यांनी गावालगत असलेल्या शेतामध्ये वेगवेगळ्या कांदा चाळीमध्ये कांदा भरून ठेवलेला होता.

परंतु, १६ जून रोजीच्या रात्री अज्ञात व्यक्तीने दोन्ही चाळीतील २०० क्विं टल कांद्यामध्ये रासायनिक युरिया खत टाकल्याचे १७ जून रोजी रमेश इंगळे यांच्या लक्षात येताच त्यांनी चांन्नी पोलीस स्टेशनला तक्रार केली.

आलेगाव पोलीस चौकीतील जमादार बाळकृष्ण इंगळे व पोलीस कर्मचारी यांनी सदर घटना स्थळाचा पंचनामा केला. अज्ञात व्यक्तीने केलेल्या खोडसाळपणामुळे कष्ट करून पिकविलेला दोनशे क्विं टल कांदा सडण्याची शक्यता असल्याने शेतकऱ्यांना मोठे आर्थिक होण्याची शक्यता आहे.Today’s realonion prices

शेतमाल: कांदा दर प्रती युनिट (रु.)Today’s realonion prices
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
20/06/2021 Today’srealonion prices
मोर्शी क्विंटल 15 620 1500 1000
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 5696 650 2350 1150
भुसावळ लाल क्विंटल 14 1500 1500 1500
पुणे लोकल क्विंटल 8644 700 2100 1400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 25 1000 1800 1200
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 13 1600 1900 1750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 246 600 1500 1050
अकोले उन्हाळी क्विंटल 912 200 2200 1825
राहूरी उन्हाळी क्विंटल 9641 200 2000 1100
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 3159 700 1900 1755
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 4650 300 2200 1750
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 18 1600 1800 1700
19/06/2021
कोल्हापूर क्विंटल 3667 600 2100 1500
औरंगाबाद क्विंटल 1390 500 2100 1300
मोर्शी क्विंटल 7 600 1600 1100
कराड हालवा क्विंटल 75 1500 2000 2000
सोलापूर लाल क्विंटल 9089 100 2500 1000
जळगाव लाल क्विंटल 696 650 1800 1200
पंढरपूर लाल क्विंटल 542 100 2350 1400
नागपूर लाल क्विंटल 2000 1700 2100 2000
भुसावळ लाल क्विंटल 15 1500 1500 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 650 1200 2000 1600
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1990 700 2000 1350
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1400 1600 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 134 600 1000 800
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 31 1400 1800 1700
वाई लोकल क्विंटल 10 800 1800 1400
शेवगाव नं. १ क्विंटल 963 2000 2200 2200
शेवगाव नं. २ क्विंटल 663 1500 1900 1900
शेवगाव नं. ३ क्विंटल 862 300 1400 1400
नागपूर पांढरा क्विंटल 2079 1400 1700 1625
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 330 1300 1500 1400
येवला उन्हाळी क्विंटल 9000 400 1861 1600
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 5000 400 1972 1750
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2501 1250 2400 1900
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 3663 700 2125 1900
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 14715 500 2150 1800
राहूरी -वांभोरी उन्हाळी क्विंटल 7863 200 2100 1200
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 9500 500 2100 1875
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 1500 500 2075 1750
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 7704 750 1951 1775
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 41726 500 2100 1600
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 17098 400 2703 1901
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 5078 500 2000 1650
18/06/2021
कोल्हापूर क्विंटल 2400 700 2100 1400
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 7017 1500 2200 1850
खेड-चाकण क्विंटल 250 1200 1800 1500
मंचर क्विंटल 63 625 1900 1150
श्रीरामपूर क्विंटल 9530 750 2400 1600
लासूर स्टेशन क्विंटल 4216 740 1930 1605
मंगळवेढा क्विंटल 44 200 1710 1400
मोर्शी क्विंटल 18 600 1500 1230
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 8358 700 2500 1500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2200 2100
सोलापूर लाल क्विंटल 9797 100 2400 900
धुळे लाल क्विंटल 1280 200 2000 1651
जळगाव लाल क्विंटल 648 800 1750 1275
पाथर्डी लाल क्विंटल 950 200 2100 1600
भुसावळ लाल क्विंटल 8 1600 1600 1600
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 780 1000 1800 1400
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1453 500 2000 1250
पुणे लोकल क्विंटल 9716 600 2000 1300
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 19 1000 1600 1300
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 15 1600 1700 1650
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 65 500 1000 800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 322 500 1500 1000
वाई लोकल क्विंटल 20 800 2000 1400
कामठी लोकल क्विंटल 10 1000 2000 1800
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 257 300 2000 1000
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 518 1400 1600 1500
येवला उन्हाळी क्विंटल 15167 400 1970 1750
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 8291 400 2111 1900
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 3073 1200 2300 1900
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 2170 851 2115 1900
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 18615 1000 2300 1951
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 14000 300 2045 1750
राहूरी उन्हाळी क्विंटल 22865 200 2100 1150
कळवण उन्हाळी क्विंटल 10400 500 2290 1900
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 4401 500 2251 1375
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 12601 500 2222 1850
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 6628 475 2104 1750
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 14250 850 2175 1850
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 9573 725 1967 1750
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 29571 500 2686 1911
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 7082 500 2101 1750
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 3765 300 2200 1800
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 12959 111 2180 1800
दिंडोरी उन्हाळी क्विंटल 895 1600 2250 2000
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 10776 1500 2431 1965
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 6041 700 1935 1800
देवळा उन्हाळी क्विंटल 6540 800 2400 1850
राहता उन्हाळी क्विंटल 8985 500 2500 1850
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 17500 951 2101 1800
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 22623 300 2600 1850
17/06/2021 Today’srealonion prices
कोल्हापूर क्विंटल 3151 500 2100 1400
औरंगाबाद क्विंटल 2556 100 2000 1050
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 5811 1600 2300 1950
खेड-चाकण क्विंटल 600 1000 1700 1350
मंचर क्विंटल 5570 775 2510 1685
सातारा क्विंटल 45 1600 2000 1800
मोर्शी क्विंटल 16 650 1600 1300
जुन्नर चिंचवड क्विंटल 5107 500 2510 1500
कराड हालवा क्विंटल 141 1500 2200 2200
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1200 2000 1600
अकलुज लाल क्विंटल 315 500 1600 1000
सोलापूर लाल क्विंटल 9220 100 2500 1000
धुळे लाल क्विंटल 1208 200 1800 1450
जळगाव लाल क्विंटल 463 650 1650 1225
पंढरपूर लाल क्विंटल 459 175 2200 1400
नागपूर लाल क्विंटल 1740 1700 2200 2075
भुसावळ लाल क्विंटल 32 1500 1500 1500
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 377 100 1425 700
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1065 1000 2100 1550
पुणे लोकल क्विंटल 6258 700 2000 1350
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 1300 1400 1350
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 14 1000 1700 1350
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 57 500 1100 800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 381 500 1500 1000
मलकापूर लोकल क्विंटल 275 600 2000 1450
जामखेड लोकल क्विंटल 130 150 2000 1075
वाई लोकल क्विंटल 20 1000 2000 1500
शेवगाव नं. १ क्विंटल 962 2000 2200 2000
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 270 200 2000 1000
शेवगाव नं. २ क्विंटल 1010 1500 1900 1500
शेवगाव नं. ३ क्विंटल 1272 300 1400 1400
नागपूर पांढरा क्विंटल 1500 1300 1600 1525
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 531 1300 1500 1400
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 33350 600 2100 1550
येवला उन्हाळी क्विंटल 9812 400 2050 1750
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2906 1150 2200 1800
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 3800 851 2100 1925
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 15615 700 2351 1951
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 14852 301 2022 1700
अकोले उन्हाळी क्विंटल 903 150 2411 1876
जुन्नर -ओतूर उन्हाळी क्विंटल 10186 500 2150 1500
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे उन्हाळी क्विंटल 2393 200 2300 1850
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 503 200 2000 1750
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 342 570 2020 1825
राहूरी -वांभोरी उन्हाळी क्विंटल 9013 200 2100 1200
कळवण उन्हाळी क्विंटल 21400 400 2285 1900
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 4189 500 2200 1350
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 12149 700 2281 1850
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 5791 450 2131 1750
लोणंद उन्हाळी क्विंटल 294 600 1950 1500
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 13245 810 2175 1850
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 9697 700 1999 1725
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 27404 501 2725 1900
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 9791 100 2150 1750
दिंडोरी उन्हाळी क्विंटल 851 1500 2365 1950
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 12234 1500 2352 1965
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 8997 500 2300 1700
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 14 1800 2000 1900
देवळा उन्हाळी क्विंटल 7193 900 2400 1850
राहता उन्हाळी क्विंटल 7218 500 2400 1750
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 17500 951 2200 1900
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 19859 300 2500 1850

Today’s realonion prices

Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.