आजचा कांदा भाव बाजार भाव २८ , २९,३०, ३१ जुलै व १ ऑगस्ट २०२०

शेतमाल: कांदादर रु. प्रती क्विंटल

शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
01/08/2020
पंढरपूरलालक्विंटल769100900700
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल8600800700
पुणे-मांजरीलोकलक्विंटल18400700600
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल153500700600
वाईलोकलक्विंटल155001000750
लासलगावउन्हाळीक्विंटल10548301867651
लासलगाव – निफाडउन्हाळीक्विंटल4510350732625
कळवणउन्हाळीक्विंटल4000300900600
नेवासा -घोडेगावउन्हाळीक्विंटल35592200750600
पिंपळगाव बसवंतउन्हाळीक्विंटल144342251004665
दिंडोरी-वणीउन्हाळीक्विंटल2642500831625
31/07/2020
कोल्हापूरक्विंटल71704001000800
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केटक्विंटल65346001100850
लासूर स्टेशनक्विंटल6149100750500
साताराक्विंटल87300900600
मंगळवेढाक्विंटल642221080900
मोर्शीक्विंटल7140018001750
जुन्नर -आळेफाटाचिंचवडक्विंटल690350920750
धुळेलालक्विंटल500100725600
जळगावलालक्विंटल728200650425
सांगली -फळे भाजीपालालोकलक्विंटल41873001000650
पुणेलोकलक्विंटल5264400800600
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल21500600550
पुणे-मांजरीलोकलक्विंटल17500800700
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल273200700450
जामखेडलोकलक्विंटल405100750425
वाईलोकलक्विंटल255001000750
कामठीलोकलक्विंटल12100016001400
कल्याणनं. १क्विंटल37001000850
चंद्रपूर – गंजवडपांढराक्विंटल709100015001300
येवलाउन्हाळीक्विंटल12677150759600
येवला -आंदरसूलउन्हाळीक्विंटल9449100785600
नाशिकउन्हाळीक्विंटल1625210750525
लासलगावउन्हाळीक्विंटल21804300881700
लासलगाव – निफाडउन्हाळीक्विंटल3325350725630
लासलगाव – विंचूरउन्हाळीक्विंटल12540351836675
राहूरीउन्हाळीक्विंटल34380100900701
कळवणउन्हाळीक्विंटल8700300850675
संगमनेरउन्हाळीक्विंटल32200551355
चांदवडउन्हाळीक्विंटल9000300823670
मनमाडउन्हाळीक्विंटल6800150736600
सटाणाउन्हाळीक्विंटल13715325770665
कोपरगावउन्हाळीक्विंटल5874200700650
पिंपळगाव बसवंतउन्हाळीक्विंटल272992001056660
पिंपळगाव(ब) – सायखेडाउन्हाळीक्विंटल10102150714580
नांदगावउन्हाळीक्विंटल939930706550
दिंडोरीउन्हाळीक्विंटल388500741675
दिंडोरी-वणीउन्हाळीक्विंटल9156500881665
वैजापूरउन्हाळीक्विंटल3854100675600
देवळाउन्हाळीक्विंटल6542500855725
राहताउन्हाळीक्विंटल10158100800550
उमराणेउन्हाळीक्विंटल13500275887650
नामपूरउन्हाळीक्विंटल14000250700600
30/07/2020
औरंगाबादक्विंटल1777400600500
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केटक्विंटल60956001100850
श्रीगोंदा- चिंभळेक्विंटल3013200860750
साताराक्विंटल33500900700
मंगळवेढाक्विंटल45260900730
जुन्नरचिंचवडक्विंटल6550310900800
कराडहालवाक्विंटल150400800800
अकलुजलालक्विंटल85300730600
सोलापूरलालक्विंटल151681001030500
धुळेलालक्विंटल4139100725550
जळगावलालक्विंटल602250750550
पंढरपूरलालक्विंटल7782001000750
नागपूरलालक्विंटल10007001000925
कडालालक्विंटल4835300750550
पुणेलोकलक्विंटल4688400850700
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल236300900600
मलकापूरलोकलक्विंटल240300665500
जामखेडलोकलक्विंटल483100800450
वाईलोकलक्विंटल305001000750
शेवगावनं. १क्विंटल255650800650
शेवगावनं. २क्विंटल1680450600600
शेवगावनं. ३क्विंटल427100400400
नागपूरपांढराक्विंटल1066140017001625
येवलाउन्हाळीक्विंटल10182100699550
नाशिकउन्हाळीक्विंटल1776225770625
लासलगावउन्हाळीक्विंटल18747401991725
लासलगाव – निफाडउन्हाळीक्विंटल4920300716640
लासलगाव – विंचूरउन्हाळीक्विंटल10025300820700
मालेगाव-मुंगसेउन्हाळीक्विंटल15500200797550
अकोलेउन्हाळीक्विंटल3679100900700
जुन्नर -ओतूरउन्हाळीक्विंटल9293300900800
सिन्नरउन्हाळीक्विंटल8693100682600
राहूरी -वांभोरीउन्हाळीक्विंटल13978100900700
कळवणउन्हाळीक्विंटल23946250865650
संगमनेरउन्हाळीक्विंटल95200651425
चांदवडउन्हाळीक्विंटल13649300841670
मनमाडउन्हाळीक्विंटल7290150680550
लोणंदउन्हाळीक्विंटल608100801600
सटाणाउन्हाळीक्विंटल14595325765660
कोपरगावउन्हाळीक्विंटल3270150733625
पिंपळगाव बसवंतउन्हाळीक्विंटल273112001000655
नांदगावउन्हाळीक्विंटल951575700550
दिंडोरीउन्हाळीक्विंटल129596691650
दिंडोरी-वणीउन्हाळीक्विंटल11979500870690
वैजापूरउन्हाळीक्विंटल5019100950650
रामटेकउन्हाळीक्विंटल20100014001200
राहताउन्हाळीक्विंटल6511100900650
उमराणेउन्हाळीक्विंटल23500275851700
नामपूरउन्हाळीक्विंटल15154250745600
29/07/2020
कोल्हापूरक्विंटल64583001000800
औरंगाबादक्विंटल1020250700475
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केटक्विंटल67735001000750
श्रीरामपूरक्विंटल18590350800550
लासूर स्टेशनक्विंटल10709100800550
साताराक्विंटल113500900700
मंगळवेढाक्विंटल104300920720
कराडहालवाक्विंटल12650010001000
कल्याणहायब्रीडक्विंटल37001000850
धुळेलालक्विंटल2944100725550
जळगावलालक्विंटल567200650450
कडालालक्विंटल2465100750500
पुणेलोकलक्विंटल5137500900700
पुणे-मांजरीलोकलक्विंटल12500900700
वाईलोकलक्विंटल255001000750
येवलाउन्हाळीक्विंटल16673200736575
येवला -आंदरसूलउन्हाळीक्विंटल7890100750580
नाशिकउन्हाळीक्विंटल2080200775600
लासलगावउन्हाळीक्विंटल22314300891700
लासलगाव – निफाडउन्हाळीक्विंटल5030400711651
लासलगाव – विंचूरउन्हाळीक्विंटल11790400800700
मालेगाव-मुंगसेउन्हाळीक्विंटल15500200726550
सिन्नरउन्हाळीक्विंटल10525100925700
कळवणउन्हाळीक्विंटल9460300840651
संगमनेरउन्हाळीक्विंटल48200551375
चांदवडउन्हाळीक्विंटल11809300840690
मनमाडउन्हाळीक्विंटल7144150700575
सटाणाउन्हाळीक्विंटल14505325765650
कोपरगावउन्हाळीक्विंटल5565150772651
नेवासा -घोडेगावउन्हाळीक्विंटल23952200850700
पिंपळगाव बसवंतउन्हाळीक्विंटल288161501011651
पिंपळगाव(ब) – सायखेडाउन्हाळीक्विंटल8865175708590
पारनेरउन्हाळीक्विंटल8341100900625
नांदगावउन्हाळीक्विंटल1076870699540
दिंडोरीउन्हाळीक्विंटल395570724650
वैजापूरउन्हाळीक्विंटल2090100700600
रामटेकउन्हाळीक्विंटल7100014001200
राहताउन्हाळीक्विंटल8313100950700
उमराणेउन्हाळीक्विंटल27500300850675
नामपूरउन्हाळीक्विंटल16443300780650
28/07/2020
औरंगाबादक्विंटल555300700500
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केटक्विंटल47136001100850
मंचरक्विंटल6869450800625
श्रीगोंदा- चिंभळेक्विंटल32184501025750
श्रीरामपूरक्विंटल897250700450
मंगळवेढाक्विंटल11930930930
नांदूराक्विंटल71150425425
जुन्नर -आळेफाटाचिंचवडक्विंटल4396350950650
कल्याणहायब्रीडक्विंटल37001000850
फलटणहायब्रीडक्विंटल1662200901600
जळगावलालक्विंटल318250700450
पंढरपूरलालक्विंटल11471001000750
नागपूरलालक्विंटल49707001000925
पाथर्डीलालक्विंटल2920200950650
कडालालक्विंटल2295100750500
पुणेलोकलक्विंटल4746500900700
पुणे-मांजरीलोकलक्विंटल18500900700
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल108400600500
मलकापूरलोकलक्विंटल340275600540
जामखेडलोकलक्विंटल519100850475
वाईलोकलक्विंटल175001200850
कामठीलोकलक्विंटल12100016001400
चंद्रपूर – गंजवडपांढराक्विंटल540100017001500
येवला -आंदरसूलउन्हाळीक्विंटल6052100743570
नाशिकउन्हाळीक्विंटल1465225775525
लासलगावउन्हाळीक्विंटल25506401821730
लासलगाव – निफाडउन्हाळीक्विंटल5921300739650
लासलगाव – विंचूरउन्हाळीक्विंटल12645351845700
मालेगाव-मुंगसेउन्हाळीक्विंटल16992201757505
सिन्नरउन्हाळीक्विंटल1554100711625
कळवणउन्हाळीक्विंटल30000300841651
संगमनेरउन्हाळीक्विंटल74200600400
चांदवडउन्हाळीक्विंटल17570300800700
मनमाडउन्हाळीक्विंटल9107200726670
सटाणाउन्हाळीक्विंटल17260325850740
कोपरगावउन्हाळीक्विंटल4530100756670
पिंपळगाव बसवंतउन्हाळीक्विंटल305412501001685
पिंपळगाव(ब) – सायखेडाउन्हाळीक्विंटल8242211725600
नांदगावउन्हाळीक्विंटल1209575722550
दिंडोरीउन्हाळीक्विंटल277626751690
दिंडोरी-वणीउन्हाळीक्विंटल5274500920660
रामटेकउन्हाळीक्विंटल20100014001200
राहताउन्हाळीक्विंटल11474100950650
उमराणेउन्हाळीक्विंटल28500351812650
नामपूरउन्हाळीक्विंटल19679300800650
Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.