onion prices आजचा कांदा भाव व कांदा पात ३० नोव्हेंबर २०२१

शेतमाल: कांदा दर प्रती युनिट (रु.)

आवक व बाजारभाव माहिती

शेतमाल निहाय घाऊक बाजारातील आवक व बाजार भाव बाबत माहीती

(शेतमालाची दैनिक आवक व बाजारभाव याबाबतची माहिती बाजार समित्या थेट कृषि पणन मंडळाच्या वेबसाईटवर अपलोड करतात. शेतमालाच्या विक्रीबाबत निर्णय घेण्याआधी अथवा बाजार भावाबाबत अधिक माहिती साठी संबंधीत बाजार समितीशी संपर्क साधावा. )

onion prices 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/11/2021
कोल्हापूर क्विंटल 3378 500 2200 1200
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 13087 1400 2200 1800
खेड-चाकण क्विंटल 400 1200 2000 1600
कराड हालवा क्विंटल 150 1500 2500 2500
लासलगाव लाल क्विंटल 4500 1000 3300 2500
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 4000 700 3200 2100
मनमाड लाल क्विंटल 1500 1000 2000 1700
देवळा लाल क्विंटल 2050 400 2200 1650
राहता लाल क्विंटल 358 500 2000 1550
पुणे लोकल क्विंटल 10999 500 2100 1300
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 18 1000 2500 1750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 155 500 1500 1000
कामठी लोकल क्विंटल 14 2000 3000 2800
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1800 2000 1900
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 1300 1500 1400
कल्याण नं. ३ क्विंटल 3 500 1000 700
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 236 3000 4000 3500
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 1000 300 1492 1250
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 6800 651 1995 1651
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 7000 400 1500 1200
अकोले उन्हाळी क्विंटल 226 201 1751 1500
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 3200 500 1565 1300
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 2000 500 1600 1300
देवळा उन्हाळी क्विंटल 5050 225 1895 1375
राहता उन्हाळी क्विंटल 1563 600 2300 1850
शेतमाल: कांदा पात दर प्रती युनिट (रु.) onion prices 
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/11/2021
पुणे लोकल नग 7300 8 15 11
पुणे-मोशी लोकल नग 1100 8 10 9
कामठी लोकल क्विंटल 2 1000 2000 1800
29/11/2021
कल्याण हायब्रीड नग 3 15 25 20
सोलापूर लोकल नग 874 400 800 600
नाशिक लोकल क्विंटल 90 1500 3500 2500
पुणे लोकल नग 6620 7 15 11
पुणे- खडकी लोकल नग 100 7 7 7
मुंबई लोकल क्विंटल 514 800 1500 1150
28/11/2021
पुणे लोकल नग 7300 7 12 9
पुणे-मोशी लोकल नग 1560 8 10 9
27/11/2021
कल्याण हायब्रीड नग 3 10 25 17
सोलापूर लोकल नग 1911 120 600 300
पुणे-मोशी लोकल नग 1200 7 8 8
मुंबई लोकल क्विंटल 380 1000 1200 1100
कामठी लोकल क्विंटल 2 1000 2000 1800
Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.