Today’s onion prices आजचा कांदा भाव ९, १०, ११, १२ ऑगस्ट लासलगाव सहपूर्ण राज्य

शेतमाल: कांदादर रु. प्रती क्विंटल Today’s onion prices

शेतमाल Today’s onion pricesजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/08/2020
कोल्हापूरToday’s onion pricesक्विंटल24434001100850
औरंगाबादक्विंटल562250800525
साताराक्विंटल80700900800
मंगळवेढाक्विंटल1251201050800
मोर्शीक्विंटल2100013001200
कल्याणहायब्रीडक्विंटल37001100900
सोलापूरलालक्विंटल37161001075450
नागपूरलालक्विंटल10008001000950
साक्रीलालक्विंटल1500300700550
य़ावललालक्विंटल160600910850
सांगली -फळे भाजीपालालोकलक्विंटल18432001000600
पुणेलोकलक्विंटल4058400900700
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल6500700600
वाईलोकलक्विंटल25500900700
नागपूरपांढराक्विंटल756150020001876
येवला -आंदरसूलउन्हाळीक्विंटल300020012001050
नाशिकउन्हाळीक्विंटल1230200951825
लासलगाव – निफाडउन्हाळीक्विंटल35255001025925
कळवणउन्हाळीक्विंटल39503001150901
संगमनेरउन्हाळीक्विंटल24452001111655
चांदवडउन्हाळीक्विंटल50004001080875
मनमाडउन्हाळीक्विंटल38004001038950
कोपरगावउन्हाळीक्विंटल21751511050905
नेवासा -घोडेगावउन्हाळीक्विंटल146903001100800
पिंपळगाव बसवंतउन्हाळीक्विंटल1550035011441001
पिंपळगाव(ब) – सायखेडाउन्हाळीक्विंटल53542401025900
पारनेरउन्हाळीक्विंटल44781001125700
नांदगावउन्हाळीक्विंटल4380251000800
दिंडोरीउन्हाळीक्विंटल146695900850
रामटेकउन्हाळीक्विंटल5100014001200
देवळाउन्हाळीक्विंटल655050012011000
राहताउन्हाळीक्विंटल34552001200850
उमराणेउन्हाळीक्विंटल115003511100910
नामपूरउन्हाळीक्विंटल19132001100850
11/08/2020
औरंगाबादक्विंटल532300800550
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केटToday’s onion prices-क्विंटल56587001100900
मंचरक्विंटल39154501000650
श्रीगोंदा- चिंभळेक्विंटल1737350850750
साताराक्विंटल45700900800
मोर्शीक्विंटल1690013001160
नांदूराक्विंटल51150400400
जुन्नर -आळेफाटाचिंचवडक्विंटल46385001010800
कराडहालवाक्विंटल9950013001300
कल्याणहायब्रीडक्विंटल37001000850
फलटणहायब्रीडक्विंटल2159200801600
सोलापूरलालक्विंटल40201001050450
जळगावलालक्विंटल469300775575
नागपूरलालक्विंटल10008001000950
पाथर्डीलालक्विंटल350200900750
साक्रीलालक्विंटल1950250750600
सांगली -फळे भाजीपालालोकलक्विंटल1450200950600
पुणेलोकलक्विंटल4165400900600
पुणे-मांजरीलोकलक्विंटल254001000800
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल107300500400
मलकापूरलोकलक्विंटल215300620515
वाईलोकलक्विंटल155001000750
कामठीलोकलक्विंटल12100020001800
चंद्रपूर – गंजवडपांढराक्विंटल19280012001000
येवला -आंदरसूलउन्हाळीक्विंटल28841501020850
नाशिकउन्हाळीक्विंटल1081200825650
लासलगावउन्हाळीक्विंटल11328300961840
लासलगाव – निफाडउन्हाळीक्विंटल3730400934850
लासलगाव – विंचूरउन्हाळीक्विंटल7900351900800
मालेगाव-मुंगसेउन्हाळीक्विंटल14500300900725
अकोलेउन्हाळीक्विंटल14681001051714
सिन्नरउन्हाळीक्विंटल882100934850
राहूरीउन्हाळीक्विंटल184671001000800
कळवणउन्हाळीक्विंटल202002501005801
संगमनेरउन्हाळीक्विंटल24442001051625
चांदवडउन्हाळीक्विंटल6717400936810
मनमाडउन्हाळीक्विंटल3120200933825
सटाणाउन्हाळीक्विंटल15910425955835
कोपरगावउन्हाळीक्विंटल4140100951825
पिंपळगाव बसवंतउन्हाळीक्विंटल197012501080821
पिंपळगाव(ब) – सायखेडाउन्हाळीक्विंटल6553200912790
नांदगावउन्हाळीक्विंटल463571900700
दिंडोरीउन्हाळीक्विंटल136850886860
दिंडोरी-वणीउन्हाळीक्विंटल99426001000750
गंगापूरउन्हाळीक्विंटल620100850550
वैजापूरउन्हाळीक्विंटल1524100900700
रामटेकउन्हाळीक्विंटल18100014001200
देवळाउन्हाळीक्विंटल51965001080900
राहताउन्हाळीक्विंटल32621001100750
उमराणेउन्हाळीक्विंटल135003111031800
नामपूरउन्हाळीक्विंटल7374300825725
10/08/2020
कोल्हापूरक्विंटल2898300900600
औरंगाबादक्विंटल672300700500
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केटक्विंटल72747001100900
मंचरक्विंटल10150700525
श्रीरामपूरक्विंटल11849350950600
विटाक्विंटल10400800550
साताराक्विंटल67500900700
मंगळवेढाक्विंटल73100900550
मोर्शीक्विंटल13140020001816
कराडहालवाक्विंटल15050013001300
कल्याणहायब्रीडक्विंटल37001000850
सोलापूरलालक्विंटल57161001050450
नागपूरलालक्विंटल300100012001150
कुर्डवाडी-मोडनिंबलालक्विंटल209100625300
सांगली -फळे भाजीपालालोकलक्विंटल3094250950650
पुणेलोकलक्विंटल42535001000800
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल119400800600
वाईलोकलक्विंटल1005001000750
शेवगावनं. १क्विंटल505700800700
शेवगावनं. २क्विंटल780500600600
शेवगावनं. ३क्विंटल789100400400
कर्जत (अहमहनगर)नं. ३नग180200650475
नागपूरपांढराक्विंटल1328001000950
चंद्रपूर – गंजवडपांढराक्विंटल378100017001600
येवलाउन्हाळीक्विंटल9868200862700
येवला -आंदरसूलउन्हाळीक्विंटल5718100916725
नाशिकउन्हाळीक्विंटल1735150800600
लासलगावउन्हाळीक्विंटल13656401900751
लासलगाव – निफाडउन्हाळीक्विंटल4750400811725
लासलगाव – विंचूरउन्हाळीक्विंटल9338351832751
मालेगाव-मुंगसेउन्हाळीक्विंटल14673301840620
सिन्नरउन्हाळीक्विंटल113021001055725
कळवणउन्हाळीक्विंटल30100300980705
संगमनेरउन्हाळीक्विंटल4450200901550
मनमाडउन्हाळीक्विंटल4996200806690
लोणंदउन्हाळीक्विंटल342100785550
सटाणाउन्हाळीक्विंटल19262375855750
नेवासा -घोडेगावउन्हाळीक्विंटल13269200900700
पिंपळगाव बसवंतउन्हाळीक्विंटल248202011008751
पिंपळगाव(ब) – सायखेडाउन्हाळीक्विंटल8621190909680
नांदगावउन्हाळीक्विंटल834095768600
दिंडोरीउन्हाळीक्विंटल312599702655
दिंडोरी-वणीउन्हाळीक्विंटल99426001000750
वैजापूरउन्हाळीक्विंटल49181001000650
देवळाउन्हाळीक्विंटल8500500900750
राहताउन्हाळीक्विंटल53251001000650
उमराणेउन्हाळीक्विंटल14500301980750
नामपूरउन्हाळीक्विंटल1802300815755
09/08/2020
औरंगाबादक्विंटल1105200800500
मंचरक्विंटल7314450850625
विटाक्विंटल10400800550
साताराक्विंटल65500900700
मंगळवेढाक्विंटल96521000775
जुन्नर -आळेफाटाचिंचवडक्विंटल4486450950750
कराडहालवाक्विंटल20150010001000
पाथर्डीलालक्विंटल253200900750
पुणेलोकलक्विंटल5202500900700
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल11600700650
पुणे-मांजरीलोकलक्विंटल21400900700
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल164400600500
वाईलोकलक्विंटल255001000750
कामठीलोकलक्विंटल8100020001800
अकोलेउन्हाळीक्विंटल2801100951675
जुन्नरउन्हाळीक्विंटल6674300950750
जुन्नर -ओतूरउन्हाळीक्विंटल101864001000800
राहूरी -वांभोरीउन्हाळीक्विंटल6625100900600
पारनेरउन्हाळीक्विंटल5301100925700
रामटेकउन्हाळीक्विंटल18100014001200
Today’s onion prices
Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.