आजचा कांदा भाव : १२,११,१०, ९ सप्टेंबर २०२०

शेतमाल: कांदा दर रु. प्रती क्विंटल
(शेतमालाच्या विक्रीबाबत निर्णय घेण्याआधी अथवा बाजार भावाबाबत अधिक माहिती साठी संबंधीत बाजार समितीशी संपर्क साधावा.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/09/2020
कोल्हापूर क्विंटल 4155 1000 2500 1900
औरंगाबाद क्विंटल 595 500 2500 1500
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 6798 1500 2600 2050
कराड हालवा क्विंटल 150 1000 1800 1800
सोलापूर लाल क्विंटल 17057 100 3000 1000
धुळे लाल क्विंटल 1108 100 2350 1850
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 7 1000 1500 1250
नागपूर लाल क्विंटल 1000 1700 2200 2075
य़ावल लाल क्विंटल 20 690 990 860
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 214 600 2600 1600
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 36 1150 2200 1670
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 177 700 1500 1100
नागपूर पांढरा क्विंटल 664 2000 2400 2300
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 1853 400 2750 2300
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 4472 801 2790 2501
कळवण उन्हाळी क्विंटल 850 400 2625 2250
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 5000 500 2800 2300
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 1500 450 2620 2400
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 3480 200 2575 2351
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 12700 700 3009 2350
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 3750 500 2725 2300
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 3176 500 2700 2000
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 7 1000 1400 1200
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 1387 700 2875 2400

 

 

11/09/2020
कोल्हापूर क्विंटल 2969 1000 2500 1700
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 7313 1400 2500 1950
श्रीरामपूर क्विंटल 17120 1050 2600 1950
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 9184 1800 3210 2500
सोलापूर लाल क्विंटल 15771 100 2500 1000
धुळे लाल क्विंटल 2686 100 2350 1850
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 9 800 1600 1200
पुणे लोकल क्विंटल 12749 700 2500 1600
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 21 800 1600 1200
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 1750 1750 1750
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 62 1300 1800 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 146 1000 1800 1400
वाई लोकल क्विंटल 25 1000 1600 1300
कामठी लोकल क्विंटल 10 1000 1700 1400
येवला उन्हाळी क्विंटल 9550 300 2725 2200
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2375 700 3000 2400
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 12580 701 2673 2360
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 2352 1041 2481 2300
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 9373 1000 2700 2275
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 10000 560 2717 2350
कळवण उन्हाळी क्विंटल 9250 700 2715 2350
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 6287 200 2900 1550
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 10893 1100 2738 2450
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 3953 400 2560 2300
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 16935 725 2700 2325
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 5794 100 2488 2251
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 26194 700 3007 2251
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 4905 500 2530 2150
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 7050 100 2911 2000
दिंडोरी उन्हाळी क्विंटल 92 1811 2651 2400
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 6789 1500 2751 2215
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 200 300 2200 1000
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 1213 205 2230 1800
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 15 1000 1400 1200
देवळा उन्हाळी क्विंटल 5088 800 2505 2250
राहता उन्हाळी क्विंटल 7341 500 2800 1950
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 13500 901 2740 2200
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 10287 500 3000 2300

 

10/09/2020
कोल्हापूर क्विंटल 3096 1000 2500 1900
औरंगाबाद क्विंटल 702 300 2400 1350
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 6489 1300 2300 1800
श्रीगोंदा- चिंभळे क्विंटल 1907 900 3010 2800
सातारा क्विंटल 112 800 2200 1500
मंगळवेढा क्विंटल 27 600 1660 1300
कराड हालवा क्विंटल 189 1200 1500 1500
सोलापूर लाल क्विंटल 16240 100 2700 1000
जळगाव लाल क्विंटल 932 775 2150 1375
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 34 800 1500 1150
पंढरपूर लाल क्विंटल 659 100 2500 1500
नागपूर लाल क्विंटल 645 1700 2200 2075
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 151 400 2000 1100
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2384 500 2400 1400
पुणे लोकल क्विंटल 9788 800 2700 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 40 700 1400 1050
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 7 1500 1600 1550
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 35 1100 1600 1300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 267 500 1800 1150
मलकापूर लोकल क्विंटल 800 1105 2005 1610
जामखेड लोकल क्विंटल 146 100 2500 1300
वाई लोकल क्विंटल 25 1000 1600 1300
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1500 1700 1600
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 1200 1400 1300
कल्याण नं. ३ क्विंटल 3 500 1000 700
कर्जत (अहमहनगर) नं. ३ क्विंटल 197 300 2200 900
नागपूर पांढरा क्विंटल 300 2000 2500 2300
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 46208 800 3000 2200
येवला उन्हाळी क्विंटल 7548 300 2771 2300
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2640 700 2700 2100
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 14324 800 2735 2401
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 3740 1000 2651 2351
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 9867 800 2900 2550
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 10273 500 2601 2000
जुन्नर उन्हाळी क्विंटल 9984 1500 3110 2500
जुन्नर -ओतूर उन्हाळी क्विंटल 16407 1500 3110 2500
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 4609 200 2625 2400
कळवण उन्हाळी क्विंटल 13055 800 2900 2450
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 6218 200 2900 1550
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 13482 1100 2738 2450
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 4632 500 2615 2400
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 14675 725 2750 2350
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 2805 600 2650 2400
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 31303 800 3040 2301
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 6669 100 3011 2350
दिंडोरी उन्हाळी क्विंटल 171 1696 2729 2600
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 8252 1500 2901 2350
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 7506 300 3000 2200
देवळा उन्हाळी क्विंटल 6333 900 2700 2350
राहता उन्हाळी क्विंटल 5366 500 3000 2150
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 13000 951 3000 2200
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 13357 500 2790 2250

 

09/09/2020
कोल्हापूर क्विंटल 3297 1000 2300 1800
औरंगाबाद क्विंटल 697 110 1850 980
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 7622 1300 2300 1800
लासूर स्टेशन क्विंटल 11715 200 2700 1600
सातारा क्विंटल 20 800 1800 1300
मंगळवेढा क्विंटल 62 130 1630 1250
कराड हालवा क्विंटल 201 1000 2000 2000
सोलापूर लाल क्विंटल 14066 100 2500 900
धुळे लाल क्विंटल 2430 100 2250 1800
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 10 1200 1600 1400
नागपूर लाल क्विंटल 500 1500 2100 1950
अमरावती- फळ

आणि भाजीपाला

लोकल क्विंटल 445 600 1800 1200
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 3348 500 1900 1000
पुणे लोकल क्विंटल 8028 700 2000 1450
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 52 1000 1300 1150
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 1500 1600 1550
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 34 1000 1400 1200
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1500 1700 1600
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 1200 1400 1300
कल्याण नं. ३ क्विंटल 3 500 1000 750
नागपूर पांढरा क्विंटल 250 2000 2400 2300
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 298 1500 2200 1800
येवला उन्हाळी क्विंटल 7966 400 2885 2375
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2826 900 2750 2100
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 16304 1000 2862 2501
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 3705 1301 2701 2300
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 7553 500 2641 2451
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 10889 581 2801 2475
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 6481 150 3100 2400
कळवण उन्हाळी क्विंटल 11336 750 2900 2300
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 4344 200 2711 1455
चाळीसगाव उन्हाळी क्विंटल 410 400 2400 2200
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 13282 1100 2812 2420
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 5697 400 2600 2400
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 16565 725 2785 2425
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 2430 500 2500 2280
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 34904 400 2500 2000
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 29979 800 3090 2351
पिंपळगाव(ब) –

सायखेडा

उन्हाळी क्विंटल 6565 600 2560 2200
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 6616 300 3000 2000
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 8019 914 2821 2350
दिंडोरी उन्हाळी क्विंटल 192 1821 2550 2100
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 7821 1600 3000 2400
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 1062 205 2400 2000
देवळा उन्हाळी क्विंटल 5914 900 2625 2300
राहता उन्हाळी क्विंटल 4519 500 3000 2150
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 12800 1001 2812 2300
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 14355 500 2790 2200
Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.