Aajcha Kanda Bhaav Pimplagaon आजचा कांदा बाजार भाव – 15 November 2019

Aajcha Kanda Bhaav Pimplagaon शेतमाल : कांदा – दर रु. प्रती क्विंटल शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीतकमीदर जास्तीतजास्तदर सर्वसाधारणदर 15/11/2019 कोल्हापूर — क्विंटल 1039 1000

Share this with your friends and family
Read more

Aajcha Kanda Bhaav Shetmal आजचा कांदा बाजार भाव – 14 November 2019

Aajcha Kanda Bhaav Shetmal शेतमाल : कांदा – दर रु. प्रती क्विंटल शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीतकमीदर जास्तीतजास्तदर सर्वसाधारणदर 14/11/2019 कोल्हापूर — क्विंटल 1470 1000

Share this with your friends and family
Read more

Aajcha Kanda Bhaav Nsk आजचा कांदा बाजार भाव – 13 November 2019

Aajcha Kanda Bhaav Nsk शेतमाल : कांदा – दर रु. प्रती क्विंटल शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीतकमीदर जास्तीतजास्तदर सर्वसाधारणदर 13/11/2019 कोल्हापूर — क्विंटल 2667 1000

Share this with your friends and family
Read more

Lasalgaon Onion Kanda आजचा कांदा बाजार भाव – 6 November 2019

Lasalgaon Onion Kanda शेतमाल : कांदा – दर रु. प्रती क्विंटल शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीतकमीदर जास्तीतजास्तदर सर्वसाधारणदर 06/11/2019 कोल्हापूर — क्विंटल 2056 1500 5200

Share this with your friends and family
Read more

Lasalgaon Kanda Onion Rates आजचा कांदा बाजार भाव – 4 November 2019

Lasalgaon Kanda Onion Rates शेतमाल : कांदा – दर रु. प्रती क्विंटल शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीतकमीदर जास्तीतजास्तदर सर्वसाधारणदर 04/11/2019 कोल्हापूर — क्विंटल 2289 2500

Share this with your friends and family
Read more

Lasalgaon APMC Onion Rates आजचा कांदा बाजार भाव – 2 November 2019

Lasalgaon APMC Onion Rates शेतमाल : कांदा – दर रु. प्रती क्विंटल शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीतकमीदर जास्तीतजास्तदर सर्वसाधारणदर 02/11/2019 कोल्हापूर — क्विंटल 1641 1500

Share this with your friends and family
Read more

Nashik Lasalgaon APMC Bhav आजचा कांदा बाजार भाव – 1 November 2019

Nashik Lasalgaon APMC Bhav शेतमाल : कांदा – दर रु. प्रती क्विंटल शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीतकमीदर जास्तीतजास्तदर सर्व-साधा-रणदर 01/11/2019 कोल्हापूर — क्विंटल 1362 1500

Share this with your friends and family
Read more

Nashik Lasalgaon APMC Onion आजचा कांदा बाजार भाव – 31 October 2019

Nashik Lasalgaon APMC Onion शेतमाल : कांदा – दर रु. प्रती क्विंटल शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीतकमीदर जास्तीतजास्तदर सर्वसाधारणदर 31/10/2019 कोल्हापूर — क्विंटल 1286 1800

Share this with your friends and family
Read more

Nashik Lasalgaon APMC Onion आजचा कांदा बाजार भाव – 25 October 2019

Nashik Lasalgaon APMC Onion शेतमाल: कांदा – दर रु. प्रती क्विंटल शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीतकमीदर जास्तीतजास्तदर सर्वसाधा-रणदर 25/10/2019 कोल्हापूर — क्विंटल 1758 1200 4200

Share this with your friends and family
Read more

Nashik Kanda Rates Lasalgaon आजचा कांदा बाजार भाव – 15 October 2019

Nashik Kanda Rates Lasalgaon शेतमाल: कांदा – दर रु. प्रती क्विंटल रोजचा कुठल्याही शेतमाल बाजार भाव व्हाट्सऐप वर मिळविण्यासाठी इथे क्लिक करा. शेतमाल जात/प्रत परिमाण

Share this with your friends and family
Read more
error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.