Aajcha Kanda Bhaav Nsk आजचा कांदा बाजार भाव – 13 November 2019

Aajcha Kanda Bhaav Nsk शेतमाल : कांदा – दर रु. प्रती क्विंटल शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीतकमीदर जास्तीतजास्तदर सर्वसाधारणदर 13/11/2019 कोल्हापूर — क्विंटल 2667 1000

Share this with your friends and family
Read more

Aajcha Kanda Bhaav Prices आजचा कांदा बाजार भाव – 11 November 2019

Aajcha Kanda Bhaav Prices शेतमाल : कांदा – दर रु. प्रती क्विंटल शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीतकमीदर जास्तीतजास्तदर सर्वसाधारणदर 11/11/2019 कोल्हापूर — क्विंटल 2201 1000

Share this with your friends and family
Read more

Lasalgaon Onion Kanda आजचा कांदा बाजार भाव – 6 November 2019

Lasalgaon Onion Kanda शेतमाल : कांदा – दर रु. प्रती क्विंटल शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीतकमीदर जास्तीतजास्तदर सर्वसाधारणदर 06/11/2019 कोल्हापूर — क्विंटल 2056 1500 5200

Share this with your friends and family
Read more

Nashik Lasalgaon APMC Kanda आजचा कांदा बाजार भाव – 23 October 2019

Nashik Lasalgaon APMC Kanda शेतमाल: कांदा – दर रु. प्रती क्विंटल शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्तदर सर्वसाधा-रणदर 23/10/2019 कोल्हापूर — क्विंटल

Share this with your friends and family
Read more

आजचा कांदा बाजार भाव : महाराष्ट्र – 5 October 2019 kanda bhav lasalgaon Maharashtra

kanda bhav lasalgaon Maharashtra शेतमाल: कांदा दर रु. प्रती क्विंटल शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीतकमी दर जास्तीतजास्त दर सर्व-साधारणदर 05/10/2019 कोल्हापूर — क्विंटल 916

Share this with your friends and family
Read more

आजचा राज्यातील कांदा बाजारभाव 24 Sept 2019

Aajcha Kanda bhaav Onion rates today 24 Sept 2019 lasalgaon maharashtra Nashik शेतमाल: कांदा दर रु. प्रती क्विंटल शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी

Share this with your friends and family
Read more

लासलगाव : कांदा 5000 पार! आवक घटली

नाशिक : शेतकर्याकडे कमी प्रमाणात शिल्लक असलेल्या उन्हाळ कांद्याची आवक कमी होत असताना प्रती क्विंटलचे भाव मात्र वाधारताना दिसत आहेत. लासलगावी मुख्य बाजार समितीत

Share this with your friends and family
Read more

आजचा बाजार भाव : कांदा बाजार भाव 31 व 30 ऑगस्ट 2019

शेतमाल: कांदा दर रु. प्रती क्विंटल शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर 31/08/2019 कोल्हापूर — क्विंटल 3395 1000

Share this with your friends and family
Read more

महाराष्ट्रातील आजचा कांदा भाव : 16 एप्रिल 2019

आजचा कांदा भाव क्षणाक्षणाला अपडेट होत असून जसे भाव अपडेट होती त्या प्रकारे येथे कांदा भाव दिसेल ! धन्यवाद… aajcha kanda bhaav onion rates today

Share this with your friends and family
Read more

महाराष्ट्रातील आजचा कांदा भाव : 15 एप्रिल 2019

आजचा कांदा भाव क्षणाक्षणाला अपडेट होत असून जसे भाव अपडेट होती त्या प्रकारे येथे कांदा भाव दिसेल ! धन्यवाद… aajcha kanda bhaav onion rates today

Share this with your friends and family
Read more
error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.