Nashik Lasalgaon Rates Onion आजचा कांदा बाजार भाव – 24 Dec 2019

Nashik Lasalgaon Rates Onion शेतमाल : कांदा – दर रु. प्रती क्विंटल शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीतकमीदर जास्तीतजास्तदर सर्वसाधारणदर 24/12/2019 कोल्हापूर — क्विंटल 2546 2000

Share this with your friends and family
Read more

Rates Onion Bhav Lasalgaon आजचा कांदा बाजार भाव – 20 Dec 2019

Rates Onion Bhav Lasalgaon शेतमाल : कांदा – दर रु. प्रती क्विंटल शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीतकमीदर जास्तीतजास्तदर सर्वसाधारणदर 20/12/2019 कोल्हापूर — क्विंटल 2180 2000

Share this with your friends and family
Read more

Rates Onion Lasalgaon Nsk आजचा कांदा बाजार भाव – 19 Dec 2019

Rates Onion Lasalgaon Nsk शेतमाल : कांदा – दर रु. प्रती क्विंटल शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीतकमीदर जास्तीतजास्तदर सर्वसाधारणदर 19/12/2019 कोल्हापूर — क्विंटल 1740 2000

Share this with your friends and family
Read more

Rates Onion Lasalgaon Bhav आजचा कांदा बाजार भाव – 16 December 2019

Rates Onion Lasalgaon Bhav शेतमाल : कांदा – दर रु. प्रती क्विंटल शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीतकमीदर जास्तीतजास्तदर सर्वसाधारणदर 16/12/2019 कोल्हापूर — क्विंटल 1964 5000

Share this with your friends and family
Read more

Rates Onion Lasalgaon Today आजचा कांदा बाजार भाव – 14 15 December 2019

Rates Onion Lasalgaon Today शेतमाल : कांदा – दर रु. प्रती क्विंटल शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर 15/12/2019

Share this with your friends and family
Read more

Rates Onion Today Lasalgaon आजचा कांदा बाजार भाव – 13 December 2019

Rates Onion Today Lasalgaon शेतमाल : कांदा – दर रु. प्रती क्विंटल शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीतकमीदर जास्तीतजास्तदर सर्वसाधारणदर 13/12/2019 कोल्हापूर — क्विंटल 1554 1000

Share this with your friends and family
Read more

Red Onion लाल कांद्याचे भाव दोन हजार रुपयांनी पडले, हे आहे कारण

Lasalgoan market onion Rates

Share this with your friends and family
Read more

Onion Rate लासलगाव बाजार समितीमध्ये कांद्याला सर्वोच्च भाव

लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीत उन्हाळ कांद्यापाठोपाठ आता लाल कांद्याच्या दरात वाढले आहेत. बाजार समितीच्या आवारात ८१५२ रुपये प्रति क्विंटल इतका सर्वोच्च दर मिळाला.(Onion

Share this with your friends and family
Read more

Nashik Today Onion Bhav आजचा कांदा बाजार भाव – 2 December 2019

Nashik Today Onion Bhav शेतमाल : कांदा – दर रु. प्रती क्विंटल शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीतकमीदर जास्तीतजास्तदर सर्वसाधारणदर 02/12/2019 कोल्हापूर — क्विंटल 1635 2000

Share this with your friends and family
Read more
error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.