Onion Rates Nashik Kanda आजचा कांदा बाजार भाव – 20 Nov 2019

Onion Rates Nashik Kanda शेतमाल : कांदा – दर रु. प्रती क्विंटल शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीतकमीदर जास्तीतजास्तदर सर्वसाधारणदर 20/11/2019 कोल्हापूर — क्विंटल 913 120

Share this with your friends and family
Read more

Kanda Rate Nashik Onion आजचा कांदा बाजार भाव – 19 Nov 2019

Kanda Rate Nashik Onion शेतमाल : कांदा – दर रु. प्रती क्विंटल शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीतकमीदर जास्तीतजास्तदर सर्वसाधारणदर 19/11/2019 कोल्हापूर — क्विंटल 964 1200

Share this with your friends and family
Read more

Aajcha Kanda Bhaav Pimplagaon आजचा कांदा बाजार भाव – 15 November 2019

Aajcha Kanda Bhaav Pimplagaon शेतमाल : कांदा – दर रु. प्रती क्विंटल शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीतकमीदर जास्तीतजास्तदर सर्वसाधारणदर 15/11/2019 कोल्हापूर — क्विंटल 1039 1000

Share this with your friends and family
Read more

Aajcha Kanda Bhaav Shetmal आजचा कांदा बाजार भाव – 14 November 2019

Aajcha Kanda Bhaav Shetmal शेतमाल : कांदा – दर रु. प्रती क्विंटल शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीतकमीदर जास्तीतजास्तदर सर्वसाधारणदर 14/11/2019 कोल्हापूर — क्विंटल 1470 1000

Share this with your friends and family
Read more

Aajcha Kanda Bhaav Maha आजचा कांदा बाजार भाव – 12 November 2019

Aajcha Kanda Bhaav Maha शेतमाल : कांदा – दर रु. प्रती क्विंटल शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीतकमीदर जास्तीतजास्तदर सर्वसाधारणदर 12/11/2019 कराड हालवा क्विंटल 99 4000

Share this with your friends and family
Read more

Nashik Lasalgaon APMC Kanda आजचा कांदा बाजार भाव – 23 October 2019

Nashik Lasalgaon APMC Kanda शेतमाल: कांदा – दर रु. प्रती क्विंटल शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्तदर सर्वसाधा-रणदर 23/10/2019 कोल्हापूर — क्विंटल

Share this with your friends and family
Read more

Nashik APMC Kanda Lasalgaon आजचा कांदा बाजार भाव – 22 October 2019

Nashik APMC Kanda Lasalgaon शेतमाल: कांदा – दर रु. प्रती क्विंटल शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीतकमीदर जास्तीतजास्तदर ससाधारणदर 22/10/2019 कोल्हापूर — क्विंटल 610 1200 3600

Share this with your friends and family
Read more

Lasalgaon Rates Nashik Onion आजचा कांदा बाजार भाव – 14 October 2019

Lasalgaon Rates Nashik Onion शेतमाल: कांदा – दर रु. प्रती क्विंटल शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीतकमीदर जास्तीतजास्तदर सर्व-साधा-रणदर 14/10/2019 कोल्हापूर — क्विंटल 2842 1000 3200

Share this with your friends and family
Read more

Nashik Onion Rates Maharashtra आजचा कांदा बाजार भाव : महाराष्ट्र – 11 October 2019

Nashik Onion Rates Maharashtra शेतमाल: कांदा दर रु. प्रती क्विंटल शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीतकमीदर जास्तीतजास्तदर सर्व-साधारणदर 11/10/2019 कोल्हापूर — क्विंटल 2132 1200 3500

Share this with your friends and family
Read more

Maha Nashik Onion Rates आजचा कांदा बाजार भाव : महाराष्ट्र – 9 October 2019

Maha Nashik Onion Rates शेतमाल: कांदा दर रु. प्रती क्विंटल शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीतकमी दर जास्तीतजास्त दर सर्व-साधारणदर 09/10/2019 कोल्हापूर — क्विंटल 1700

Share this with your friends and family
Read more
error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.