शरीराच्या  स्वास्थ्या सोबतच मनाचे सुध्दा स्वास्थ्य आवश्यक आहे-राज्योगिनी ब्रह्मकुमारी वासंती दिदी

प्रत्येक कर्माचे मूल हे आपले मन आहे. मन जसे विचार करेल त्याच प्रमाने आपण कर्म करीत असतो. यातूनच चांगल्या कर्माचे फळ हे चांगले तर

Share this with your friends and family
Read more
error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.