Soyabean Maize Update Daily आजचा सोयाबिन मका भाव – 12 Feb 2020

Soyabean Maize Update Daily

शेतमाल : सोयाबिन – दर रु. प्रती क्विंटल

शेत
माल
जात/
प्रत
परि
माण
आवककमीत
कमी
दर
जास्तीत
जास्त
दर
सर्व
साधा
रण
दर
12/02
/2020
जळगावक्विंटल65.03200.04000.03600.0
शहादाक्विंटल24.03400.03800.03400.0
पाचोराक्विंटल30.03826.03850.03845.0
सिल्लोडक्विंटल10.04000.04100.04000.0
उदगीरक्विंटल3311.03830.03850.03840.0
कारंजाक्विंटल2500.03250.03900.03580.0
तुळजा
पूर
क्विंटल520.03801.03801.03801.0
धुळेहायब्रीडक्विंटल2.03500.03700.03700.0
अमरा
वती
लोकलक्विंटल2643.03350.03770.03560.0
सांगलीलोकलक्विंटल160.03900.04400.04150.0
नागपूरलोकलक्विंटल540.03600.03948.03861.0
कोपर
गाव
लोकलक्विंटल183.03200.03884.03790.0
मेहकरलोकलक्विंटल1050.03500.03900.03850.0
लासल
गाव –
निफाड
पांढराक्विंटल170.02500.03833.03800.0
लातूरपिवळाक्विंटल10588.03550.04015.03860.0
लातूर-
मुरुड
पिवळाक्विंटल304.03600.03821.03750.0
जालनापिवळाक्विंटल251.02900.03900.03800.0
अकोलापिवळाक्विंटल538.03300.03800.03750.0
यवत
माळ
पिवळाक्विंटल215.03300.03970.03635.0
चोपडापिवळाक्विंटल10.03896.03896.03896.0
आर्वीपिवळाक्विंटल175.03200.03960.03600.0
चिखलीपिवळाक्विंटल1439.03650.04100.03875.0
हिंगण
घाट
पिवळाक्विंटल1733.03150.03964.03415.0
भोकरपिवळाक्विंटल50.03000.03755.03378.0
हिंगोली-
खानेगाव
नाका
पिवळाक्विंटल358.03800.03900.03850.0
सावनेरपिवळाक्विंटल8.03390.03390.03390.0
गेवराईपिवळाक्विंटल18.03500.03695.03600.0
परतूरपिवळाक्विंटल10.03750.03770.03770.0
गंगाखेडपिवळाक्विंटल45.03650.04000.03980.0
दर्यापूरपिवळाक्विंटल125.02500.03790.03540.0
आंबेजो
बाई
पिवळाक्विंटल170.03400.03885.03800.0
केजपिवळाक्विंटल113.03500.03800.03600.0
अहमह
पूर
पिवळाक्विंटल210.03400.03825.03600.0
ओसापिवळाक्विंटल80.03401.03875.03688.0
निलंगापिवळाक्विंटल100.03500.03774.03650.0
मुरुमपिवळाक्विंटल40.03151.03790.03470.0
नादगाव
खांडेश्वर
पिवळाक्विंटल197.03350.03775.03562.0
नांदूरापिवळाक्विंटल85.03321.03751.03751.0
बाभुळ
गाव
पिवळाक्विंटल200.03500.03860.03701.0
काटोलपिवळाक्विंटल203.03300.03875.03675.0
आष्टी-
कारंजा
पिवळाक्विंटल77.03600.03800.03700.0
पुलगावपिवळाक्विंटल29.03651.03656.03654.0
घण
सावंगी
पिवळाक्विंटल150.03200.04100.03700.0
देवणीपिवळाक्विंटल45.03700.03795.03747.0
बोरीपिवळाक्विंटल5.03680.03850.03750.0

शेतमाल : मका – दर रु. प्रती क्विंटल

शेत
माल
जात/
प्रत
परि
माण
आवककमीत
कमी
दर
जास्तीत
जास्त
दर
सर्व
साधा
रण
दर
12/02
/2020
राहूरी-
वांभोरी
—-क्विंटल1.01300.01300.01300.0
पाचोरा—-क्विंटल190.01290.01591.01451.0
नांदूरा—-क्विंटल175.01425.01550.01550.0
दुधणीहायब्रीडक्विंटल9.01480.01605.01605.0
जालनालालक्विंटल658.01100.01650.01475.0
पुणेलालक्विंटल4.01900.02100.02000.0
चोपडालालक्विंटल105.01212.01568.01332.0
चिखलीलालक्विंटल38.01301.01511.01406.0
अमरा
वती
लोकलक्विंटल45.01625.01700.01663.0
शहादालोकलक्विंटल35.01511.01582.01551.0
सावनेरलोकलक्विंटल45.01490.01500.01500.0
कोपर
गाव
लोकलक्विंटल680.01400.01500.01450.0
केजलोकलक्विंटल3.01390.01449.01400.0
ओसालोकलक्विंटल10.01122.01122.01122.0
नामपूरलोकलक्विंटल1620.01100.01555.01300.0
अकलुजपिवळीक्विंटल108.01680.01750.01700.0
अकोलापिवळीक्विंटल14.01460.02700.01900.0
धुळेपिवळीक्विंटल650.01251.01601.01550.0
दोंडाईचापिवळीक्विंटल59.01251.01551.01500.0
औरंगा
बाद
पिवळीक्विंटल438.01300.01500.01400.0
पैठणपिवळीक्विंटल1.01090.01090.01090.0
सिल्लोडपिवळीक्विंटल430.01400.01500.01500.0
कर्जत
(अहमद
नगर)
पिवळीनग6.01300.01500.01300.0
साक्रीपिवळीक्विंटल230.01500.01650.01600.0
देवळापिवळीक्विंटल530.01170.01625.01550.0

रोजचा कुठल्याही शेतमाल बाजार भाव व्हाट्सऐप वर मिळविण्यासाठी इथे क्लिक करा.

बाजारभाव NashikOnWeb.com – रोजचा कुठल्याही शेतमाल बाजार भाव मिळविण्यासाठी जॉईन करा. https://t.me/bajarbhav

8830486650 हा क्रमांक आपल्या कॉन्टॅक्ट लिस्टमध्ये सेव्ह करा. सर्व भाव व्हाट्सअँप आणि टेलिग्राम ऍप वर मिळतील. हा क्रमांक कुठल्याही बाजार समितीशी संलग्न नाही हे लक्षात घ्यावे. येथे कृपया कोणीही Hi/Hello/Good Morning/फोरवर्ड मेसेज पाठवू नये, कॉल करून नये ही विनंती. धन्यवाद. Soyabean Maize Daily Update

Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.