महाराष्ट्रातील आजचा कांदा भाव ८ एप्रिल

आजचा कांदा भाव अपडेट होत असून जसे भाव अपडेट होती त्या प्रकारे येथे कांदा भाव दिसेल ! धन्यवाद

शेतमाल: कांदा दर रु. प्रती क्विंटल
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
08/04/2019
कोल्हापूर क्विंटल 5322 300 900 650
औरंगाबाद क्विंटल 829 100 800 450
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 24360 750 950 850
कराड हालवा क्विंटल 540 600 700 650
जळगाव लाल क्विंटल 750 200 750 310
नागपूर लाल क्विंटल 1500 700 900 850
पुणे लोकल क्विंटल 12374 400 800 600
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 133 300 800 550
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 22 700 800 750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 239 400 400 400
जळगाव पांढरा क्विंटल 50 225 775 350
नागपूर पांढरा क्विंटल 888 800 1000 950
येवला उन्हाळी क्विंटल 12000 300 880 750
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 3000 100 841 660
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 12000 400 960 875
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 10000 250 800 650
कळवण उन्हाळी क्विंटल 8400 400 810 775
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 5500 400 831 750
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 972 200 900 600
देवळा उन्हाळी क्विंटल 7650 200 850
कांदा भाव
Share this with your friends and family

You May Also Like

One thought on “महाराष्ट्रातील आजचा कांदा भाव ८ एप्रिल

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.