गंगापूर धरणाला आधार काश्यपीचा

शहराला पाणीपुरवठा करत असलेल्या गंगापूर धरणातील पाणी पातळी जवळपास ४० टक्के झाली आहे. तर पावसाळा जवळ आल्याने इतर धरणातील पाणी सुद्धा वापरणे गरजेचे आहे.त्या कारणासाठी आता गंगापूर धरणात काश्यपी धरणातून पाणी पुरवठा सुरु  केला आहे. त्यामुळे ९३ टक्के भरलेल्या काश्यपी  धरणातून पावसाळा येई पर्यंत गंगापूर धरणात मुबलक पाणीसाठा उपलब्ध होणार आहे.

काश्यपी धरणातून जवळपास एकहजार  ७०० द.ल. पाणी गंगापूर धरणात दाखल होत आहे. काश्यपी मधून जवळपास ८० टक्के पाणी सोडले जाणार आहे. पावसाळा आला की सर्वात आधी कश्यपी धारण १००% पूर्ण भरून घेण्याचे नियोजन करण्यात येते.

Share this with your friends and family

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.