college and universityमहाविद्यालयीन व विद्यापीठीय शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे लेखणी बंद आंदोलन

महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे लेखणी बंद आंदोलन

महाराष्ट्र राज्यातील अकृषी विद्यापीठे व व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी महाराष्ट्र राज्य महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय सेवक संयुक्त कृती समितीने दि. २४/०९/२०२० पासून लेखणी/अवजार बंद सह ठिय्या आंदोलन व दि. ०१ आक्टोबर २०२० पासून सर्व विद्यापीठीय व महाविद्यालयीन काम बंद आंदोलन पुकारण्यात आलेले आहे. त्याप्रमाणे नाशिक विभागातील सर्व अनुदानित महाविद्यालयांच्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी आपआपल्याल्या महाविद्यालयात आज पासून आंदोलनास सुरुवात केलेली आहे. सदर आंदोलनात 100% कर्मचाऱ्यांचा सहभाग असून त्यामुळे सर्व महाविद्यालयांचे कामकाज ठप्प झालेले आहे. college and university

आंदोलनातील  प्रमुख मागण्या

  • बारा व चोवीस वर्षाची आश्वासित प्रगती योजना पूर्वीप्रमाणे त्वरित लागू करण्यात यावी तसेच दिनांक ०७ डिसेंबर २०१८ व १६ फेब्रुवारी २०१९ चे आश्वासित प्रगती योजना रद्द करण्याच्या संदर्भातील शासन निर्णय (GR) त्वरित रद्द करण्यात यावा.
  • बारा व चोवीस वर्षांची आश्वासित प्रगती योजना लागू असलेल्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वेतन त्वरित सुरू करण्यात यावे.
  • सर्व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगाप्रमाणे त्वरित वेतनश्रेणी लागू करण्यात यावी.

आशा व इतर सर्व मागण्यांसाठी सर्व कर्मचारी आंदोलन करीत असून कोविड १९ संदर्भातील सर्व नियमांचे पालन करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र राज्य शिक्षकेतर महासंघ, नाशिक विभाग, नाशिक college and university

 

 

Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.