market rate आजचा कांदा भाव : बाजार भाव मे 17 /16 2020

शेतमाल: कांदादर रु. प्रती क्विंटल

शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
17/05/2020
य़ावललालक्विंटल50450850600
पुणे-मांजरीलोकलक्विंटल295001100900
रामटेकउन्हाळीक्विंटल480600800700
राहताउन्हाळीक्विंटल4512100750550
16/05/2020
साताराक्विंटल207001000850
मोर्शीक्विंटल627001110930
कल्याणहायब्रीडक्विंटल3100011001050
जळगावलालक्विंटल2400250575425
य़ावललालक्विंटल2871450850600
सांगली -फळे भाजीपालालोकलक्विंटल5175500900700
पुणे-मांजरीलोकलक्विंटल426001100900
जामखेडलोकलक्विंटल405100700400
जळगावपांढराक्विंटल200300600400
चंद्रपूर – गंजवडपांढराक्विंटल12158001000900
नाशिकउन्हाळीक्विंटल3495325740525
लासलगाव – निफाडउन्हाळीक्विंटल4760300651530
जुन्नर -ओतूरउन्हाळीक्विंटल144500700600
कळवणउन्हाळीक्विंटल600300815601
चांदवडउन्हाळीक्विंटल1900200675550
पिंपळगाव बसवंतउन्हाळीक्विंटल15951200880651
पिंपळगाव(ब) – सायखेडाउन्हाळीक्विंटल4522100725440
दिंडोरी-वणीउन्हाळीक्विंटल6315300814675
कडाउन्हाळीक्विंटल833100650500
रामटेकउन्हाळीक्विंटल270600800700
उमराणेउन्हाळीक्विंटल3500200710610
नामपूरउन्हाळीक्विंटल8095400665575
market rate

शेतमाल: कांदा पातदर रु. प्रती क्विंटल

शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
17/05/2020
पुणे-मांजरीनग600101010
16/05/2020
पुणे-मांजरीनग1100375
रत्नागिरीनं. १नग6008109
15/05/2020
पुणे-मांजरीनग900486
नाशिकलोकलक्विंटल13950031002000
रत्नागिरीनं. १नग100182019
14/05/2020
पुणे-मांजरीनग6005106
कल्याणहायब्रीडनग3405045
नाशिकलोकलक्विंटल125100031002200
रत्नागिरीनं. १नग600101815
market rate

Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.