today’s onion prices सुट्टी सोडून १६, १४, १२, ४ ऑगस्ट २०२१ आजचा कांदा भाव

शेतमाल: कांदा दर प्रती युनिट (रु.)Excluding holidays, 16, 14, 12, 4 August 2021, today’s onion prices
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
16/08/2021today’s onion prices
सोलापूर लाल क्विंटल 10562 100 2500 1100
जळगाव लाल क्विंटल 537 700 1627 1375
भुसावळ लाल क्विंटल 15 1500 1500 1500
पुणे लोकल क्विंटल 6218 700 1900 1300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 434 400 1500 950
वाई लोकल क्विंटल 65 1000 2000 1500
शेवगाव नं. १ नग 2310 1500 1900 1500
शेवगाव नं. २ नग 3050 1100 1400 1400
शेवगाव नं. ३ नग 2455 200 1000 1000
येवला उन्हाळी क्विंटल 8000 700 1913 1700
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 5000 300 1891 1700
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2119 550 1900 1520
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 16564 601 1902 1755
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 3690 780 2000 1750
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 9760 700 2001 1750
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 3082 500 2000 1250
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 3000 500 1775 1650
लोणंद उन्हाळी क्विंटल 142 700 1751 1450
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 13000 400 2051 1800
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 3580 750 1800 1640
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 12500 751 2100 1750
today’s onion prices15/08/2021 
मोर्शी क्विंटल 3 640 2400 1200
जुन्नर चिंचवड क्विंटल 5077 800 2000 1500
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 3812 510 1910 1110
अकलुज लाल क्विंटल 150 500 2100 1400
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 1900 1900 1900
जुन्नर -ओतूर उन्हाळी क्विंटल 9600 600 2000 1500
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 2234 200 2000 1550
14/08/2021
कोल्हापूर क्विंटल 4289 400 2000 1500
औरंगाबाद क्विंटल 813 500 1700 1100
खेड-चाकण क्विंटल 1100 1200 1900 1400
श्रीगोंदा- चिंभळे क्विंटल 327 860 1946 1750
कराड हालवा क्विंटल 99 600 1800 1800
सोलापूर लाल क्विंटल 6787 100 2250 1000
जळगाव लाल क्विंटल 706 625 1625 1125
पंढरपूर लाल क्विंटल 162 150 2000 1300
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 3796 700 1774 1650
भुसावळ लाल क्विंटल 10 1500 1500 1500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1672 600 1800 1200
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 9 1100 1500 1300
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 1500 1500 1500
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 10 800 1700 1300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 120 500 1400 950
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 29 1500 2000 1800
वाई लोकल क्विंटल 15 1000 1900 1450
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 120 1800 2500 2000
येवला उन्हाळी क्विंटल 5629 500 1799 1625
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 4388 450 1861 1700
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 1369 500 1800 1350
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 9852 651 1861 1740
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 2879 851 1795 1660
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 8235 700 2000 1750
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 600 700 1780 1700
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 4000 1000 1836 1710
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 2382 500 1800 1600
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 6178 500 1781 1625
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 31483 500 1700 1500
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 5869 500 2013 1711
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 2098 500 2000 1600
13/08/2021
कोल्हापूर क्विंटल 2869 400 2000 1500
राहूरी क्विंटल 23010 200 1800 1000
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 7813 1300 2000 1650
श्रीरामपूर क्विंटल 11382 450 1900 1450
लासूर स्टेशन क्विंटल 2721 810 1855 1560
मंगळवेढा क्विंटल 34 300 2010 1600
मोर्शी क्विंटल 12 600 2400 1010
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 6672 500 2000 1000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1400 1800 1600
अकलुज लाल क्विंटल 60 700 1700 1000
सोलापूर लाल क्विंटल 5014 100 2150 1000
धुळे लाल क्विंटल 722 270 1800 1500
लासलगाव लाल क्विंटल 11580 601 1880 1751
जळगाव लाल क्विंटल 758 700 1650 1225
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 3372 700 1871 1650
पाथर्डी लाल क्विंटल 1050 200 1700 1100
भुसावळ लाल क्विंटल 9 1500 1500 1500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1221 800 1900 1350
पुणे लोकल क्विंटल 5945 700 1900 1300
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 1500 1500 1500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 1600 1600 1600
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 69 1000 1700 1300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 217 500 1500 1000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 33 15 19 17
वाई लोकल क्विंटल 20 1000 1900 1400
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 374 200 1800 1000
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 1553 600 1911 1500
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 1560 800 1816 1670
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 8265 700 1902 1750
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 11500 650 1801 1675
पैठण उन्हाळी क्विंटल 1300 650 1800 1600
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 3322 500 1900 1200
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 4241 1000 1880 1690
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 1841 500 1816 1600
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 9480 750 1820 1630
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 4576 700 1816 1680
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 8843 540 1971 1701
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 2194 200 2000 1600
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 5863 100 1801 1600
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 4354 1500 1885 1775
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 2500 1000 1650 1490
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 3476 700 1695 1550
देवळा उन्हाळी क्विंटल 5078 1000 1735 1650
राहता उन्हाळी क्विंटल 4909 100 2000 1450
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 11500 701 1850 1600
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 5795 300 1815 1600
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 2933 300 1900 1650
12/08/2021
कोल्हापूर क्विंटल 1772 500 2000 1500
औरंगाबाद क्विंटल 2481 200 1700 950
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 6925 1400 2000 1700
खेड-चाकण क्विंटल 300 1200 1700 1400
मंचर क्विंटल 5843 950 1900 1550
श्रीगोंदा- चिंभळे क्विंटल 526 600 1800 1650
सातारा क्विंटल 114 1000 2000 1500
मोर्शी क्विंटल 7 630 2400 1130
कराड हालवा क्विंटल 126 500 1800 1800
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1400 1800 1600
धुळे लाल क्विंटल 2056 200 1700 1400
जळगाव लाल क्विंटल 530 625 1575 1125
पंढरपूर लाल क्विंटल 404 100 2000 1400
नागपूर लाल क्विंटल 1400 1300 1800 1675
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1594 400 1900 1150
पुणे लोकल क्विंटल 4617 700 2000 1350
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 10 1300 1600 1450
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 1200 1900 1550
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 64 800 1700 1400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 313 400 1400 900
मलकापूर लोकल क्विंटल 238 850 1500 1425
जामखेड लोकल क्विंटल 118 200 1650 925
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 20 1800 2200 2000
वाई लोकल क्विंटल 15 1000 1900 1500
कामठी लोकल क्विंटल 8 1500 2500 2100
शेवगाव नं. १ नग 2250 1600 2000 1600
शेवगाव नं. २ नग 2910 1100 1500 1500
शेवगाव नं. ३ नग 1992 300 1000 1000
नागपूर पांढरा क्विंटल 556 1900 2600 2425
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 320 1800 2500 2000
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 28014 600 2000 1450
येवला उन्हाळी क्विंटल 6119 500 1787 1600
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 1434 500 1800 1300
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 14532 800 1890 1770
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 3440 700 1780 1650
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 8595 700 1851 1700
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 11174 605 1795 1550
अकोले उन्हाळी क्विंटल 846 200 1800 1611
जुन्नर उन्हाळी क्विंटल 5817 800 2000 1500
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे उन्हाळी क्विंटल 1597 500 1740 1650
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 400 700 1700 1600
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 540 600 1752 1650
राहूरी -वांभोरी उन्हाळी क्विंटल 6811 200 1800 1100
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 3456 500 2001 1250
चाळीसगाव उन्हाळी क्विंटल 1800 600 1700 1500
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 6475 1000 1850 1680
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 4416 400 1826 1650
लोणंद उन्हाळी क्विंटल 192 600 1700 1450
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 6998 750 1806 1690
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 11086 500 1976 1621
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 2046 700 1801 1600
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 9988 300 1781 1600
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 6160 1500 1918 1775
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 2650 600 1700 1450
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 3562 500 1800 1600
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 14 1800 2000 1900
देवळा उन्हाळी क्विंटल 6094 1000 1725 1650
राहता उन्हाळी क्विंटल 3705 400 1850 1400
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 11300 701 1800 1610
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 4223 300 1850 1600
11/08/2021  today’s onion prices
कोल्हापूर क्विंटल 3265 400 1900 1500
औरंगाबाद क्विंटल 634 600 1600 1100
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 7472 1200 2000 1600
खेड-चाकण क्विंटल 900 1200 1800 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 8111 450 1800 1300
सातारा क्विंटल 52 1000 2000 1500
मंगळवेढा क्विंटल 66 200 1870 1600
कराड हालवा क्विंटल 126 1200 1800 1800
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1400 1800 1600
अकलुज लाल क्विंटल 210 500 1700 1300
धुळे लाल क्विंटल 1650 270 1800 1200
जळगाव लाल क्विंटल 652 625 1575 1350
भुसावळ लाल क्विंटल 14 1200 1200 1200
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2683 500 1900 1200
पुणे लोकल क्विंटल 3499 700 1800 1250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 10 1300 1500 1400
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 10 1500 1800 1650
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 37 1800 2100 2000
वाईtoday’s onion prices लोकल क्विंटल 15 1000 1900 1450
येवला उन्हाळी क्विंटल 8552 550 1752 1600
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 4359 300 1755 1600
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 1465 550 1800 1400
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 14504 800 1840 1710
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 3525 800 1754 1650
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 7505 600 1811 1650
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 10403 475 1680 1400
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे उन्हाळी क्विंटल 1482 400 1730 1650
सिन्नर – दोडी बुद्रुक उन्हाळी क्विंटल 2705 400 1911 1650
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 581 700 1700 1600
सिन्नर – पांढूरली उन्हाळी क्विंटल 560 200 1900 1600
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 790 100 1651 1550
पैठण उन्हाळी क्विंटल 1550 700 1900 1700
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 2720 500 1851 1175
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 5590 1000 1899 1630
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 5019 500 1790 1580
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 9210 750 1790 1580
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 3384 700 1750 1601
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 36854 500 1700 1500
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 11967 350 2000 1611
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 4924 550 1841 1581
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 4232 200 1900 1550
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 8463 320 1751 1550
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 4853 1500 1905 1665
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 3693 500 1645 1550
देवळा उन्हाळी क्विंटल 5803 1000 1715 1650
राहता उन्हाळी क्विंटल 3789 100 1850 1400
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 9500 701 1800 1550
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 14058 300 1805 1600
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 3996 300 1875 1600
10/08/2021today’s onion prices
कोल्हापूर क्विंटल 2610 500 2100 1500
औरंगाबाद क्विंटल 561 500 1650 1075
राहूरी क्विंटल 26574 200 1800 1000
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 6917 1500 2100 1800
श्रीगोंदा- चिंभळे क्विंटल 2459 510 1751 1600
सातारा क्विंटल 69 1000 2000 1500
मोर्शी क्विंटल 28 600 2400 1180
नांदूरा क्विंटल 21 350 1000 1000
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 6551 500 2000 1000
कराड हालवा क्विंटल 99 1800 2200 2200
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1700 1900 1800
सोलापूर लाल क्विंटल 2361 100 2000 900
जळगाव लाल क्विंटल 441 665 1500 1325
पंढरपूर लाल क्विंटल 607 100 1900 1300
नागपूर लाल क्विंटल 945 1700 2000 1925
पाथर्डी लाल क्विंटल 460 200 1800 1600
भुसावळ लाल क्विंटल 8 1500 1500 1500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1085 800 2000 1400
पुणेtoday’s onion prices लोकल क्विंटल 3310 700 1800 1250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 1400 1400 1400
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 1800 2000 1900
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 80 1000 1700 1300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 114 400 1500 950
मलकापूर लोकल क्विंटल 224 750 1550 1400
जामखेड लोकल क्विंटल 235 200 1850 1025
वाई लोकल क्विंटल 18 1200 2000 1600
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 485 300 1700 1000
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 1400 1600 1500
नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 1900 2500 2350
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 3433 400 1751 1550
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 1990 600 1900 1400
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 15764 600 1845 1680
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 3865 800 1740 1651
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 11229 550 1700 1410
अकोले उन्हाळी क्विंटल 733 200 1775 1586
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे उन्हाळी क्विंटल 1253 400 1645 1550
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 685 700 1650 1500
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 844 200 1700 1575
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 3818 500 1801 1150
चाळीसगाव उन्हाळी क्विंटल 2000 500 1626 1450
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 6529 1000 1820 1650
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 4498 500 1799 1570
सटाणाtoday’s onion prices उन्हाळी क्विंटल 8940 750 1825 1625
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 8596 600 1700 1545
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 12273 300 1973 1631
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 4724 700 1772 1550
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 9515 100 1763 1500
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 4081 1500 1913 1725
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 3300 750 1650 1540
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 6295 500 1630 1550
देवळा उन्हाळी क्विंटल 5100 1000 1725 1650
राहता उन्हाळी क्विंटल 4379 100 1800 1350
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 10500 701 1850 1600
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 11829 300 1810 1600
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 3467 300 2000 1600
09/08/2021
कोल्हापूर क्विंटल 3335 400 2000 1500
औरंगाबाद क्विंटल 681 400 1600 1000
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 9350 1400 2000 1700
श्रीरामपूर क्विंटल 15765 750 1900 1350
लासूर स्टेशन क्विंटल 4469 690 1660 1470
सातारा क्विंटल 105 1000 2000 1500
मंगळवेढा नग 180 100 1810 1500
मोर्शी क्विंटल 4 620 2380 1130
कराड हालवा क्विंटल 99 1800 2000 2000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1200 1700 1450
सोलापूर लाल क्विंटल 9355 100 2100 900
धुळे लाल क्विंटल 1040 370 1805 1550
जळगाव लाल क्विंटल 895 625 1600 1200
नागपूर लाल क्विंटल 1500 1600 1800 1750
सिन्नर – पांढूरली लाल क्विंटल 561 200 1851 1600
भुसावळ लाल क्विंटल 28 1500 1500 1500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1625 500 1900 1200
पुणे लोकल क्विंटल 3680 600 1700 1150
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 1600 1800 1700
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 91 1000 1700 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 341 400 1400 900
वाई लोकल क्विंटल 65 1200 2000 1600
शेवगाव नं. १ नग 2104 1500 1950 1600
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 160 300 1700 1000
शेवगाव नं. २ नग 2900 1100 1400 1400
शेवगाव नं. ३ नग 1800 300 1000 1000
नागपूर पांढरा क्विंटल 411 1900 2400 2275
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 228 1800 2000 1900
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 29715 550 1900 1475
येवला उन्हाळी क्विंटल 10480 451 1668 1500
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 5557 500 1717 1570
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2471 650 1900 1500
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 15396 700 1871 1670
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 3780 900 1751 1651
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 10665 500 1771 1600
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 11855 505 1700 1425
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे उन्हाळी क्विंटल 2317 200 1655 1550
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 4745 400 1800 1650
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 700 1000 1670 1575
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 1100 200 1711 1600
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 4249 500 1901 1200
चाळीसगाव उन्हाळी क्विंटल 2200 500 1581 1400
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 2987 1000 1851 1600
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 4838 400 1866 1650
लोणंद  today’s onion prices उन्हाळी क्विंटल 225 700 1575 1400
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 11180 750 1830 1640
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 38890 500 1700 1500
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 10774 500 1900 1601
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 4796 600 1800 1561
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 6038 200 1800 1500
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 12601 200 1727 1550
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 4577 1500 1980 1675
गंगापूर  today’s onion prices उन्हाळी क्विंटल 2706 700 1750 1450
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 3688 500 1800 1600
देवळा  today’s onion prices उन्हाळी क्विंटल 6494 1000 1750 1600
राहता उन्हाळी क्विंटल 6056 100 1850 1400
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 11500 701 1826 1650
नामपूर today’s onion prices उन्हाळी क्विंटल 10965 300 1740 1500
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 3186 300 1740 1500

today’s onion pricestoday’s onion prices

E-Peek Pahani ‘माझी शेती माझा सातबारा, मीच नोंदविणार माझा पीकपेरा’

Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.