Coriander आजचा कोथिंबीर भाव : 25 ते 21 ऑक्टोबर

शेतमाल निहाय घाऊक बाजारातील आवक व बाजार भाव बाबत माहीती

( शेतमालाची दैनिक आवक व बाजारभाव याबाबतची माहिती. शेतमालाच्या विक्रीबाबत निर्णय घेण्याआधी अथवा बाजार भावाबाबत अधिक माहिती साठी संबंधीत बाजार समितीशी संपर्क साधावा. ) Coriander

शेतमाल: कोथिंबिर दर रु. प्रती क्विंटल
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
25/10/2020
कोल्हापूर क्विंटल 14 3500 8400 5950
पुणे लोकल नग 86650 8 16 12
पुणे- खडकी लोकल नग 1100 9 11 10
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1900 11 13 12
पुणे-मोशी लोकल नग 13750 6 15 11
राहूरी लोकल नग 4936 2 8 6
24/10/2020
अकलुज क्विंटल 3500 8 15 13
कोल्हापूर क्विंटल 36 700 5600 3150
पुणे-मांजरी नग 19800 2 10 5
औरंगाबाद नग 22000 200 500 350
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 48 1000 4000 2500
पाटन नग 1050 8 10 9
श्रीरामपूर नग 1300 2 4 3
मंगळवेढा नग 2670 3 10 7
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 13 5145 6000 5625
सोलापूर लोकल नग 5532 200 1200 650
जळगाव लोकल क्विंटल 21 1000 2000 1500
पुणे- खडकी लोकल नग 1250 8 10 9
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1500 7 9 8
पुणे-मोशी लोकल नग 8400 6 10 8
पंढरपूर लोकल नग 1479 3 10 5
राहूरी लोकल नग 3397 4 10 8
23/10/2020
अकलुज नग 3500 10 15 13
पुणे-मांजरी नग 17100 4 12 7
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 135 1000 3000 2000
पाटन नग 1800 4 8 6
श्रीरामपूर नग 1900 3 5 4
मंगळवेढा नग 1300 4 14 7
कल्याण हायब्रीड नग 3 10 16 13
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 17 7135 8000 7645
सोलापूर लोकल नग 4364 200 600 400
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 105 2000 3000 2500
जळगाव लोकल क्विंटल 18 500 2500 1500
पुणे लोकल नग 99999 4 10 7
पुणे- खडकी लोकल नग 500 8 10 9
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1220 6 8 7
पुणे-मोशी लोकल नग 8350 4 8 6
पंढरपूर लोकल नग 1301 3 10 5
मुंबई लोकल क्विंटल 668 3000 3500 3250
चांदवड लोकल नग 383 2 7 5
रत्नागिरी नं. २ नग 5000 10 16 15
22/10/2020
अकलुज नग 3000 7 10 9
कोल्हापूर क्विंटल 34 2100 8400 5250
पुणे-मांजरी नग 16400 3 12 7
औरंगाबाद नग 11400 300 700 500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 73 1000 3000 2000
खेड नग 8000 2 11 7
श्रीरामपूर नग 1000 2 4 3
मंगळवेढा नग 2410 3 13 10
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 16 6045 7000 6525
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 5 10000 12000 11000
सोलापूर लोकल नग 8593 100 700 400
जळगाव लोकल क्विंटल 20 1000 3000 2000
पुणे लोकल नग 83900 3 8 5
पुणे- खडकी लोकल नग 100 6 8 7
पुणे -पिंपरी लोकल नग 2200 6 9 8
पुणे-मोशी लोकल नग 15450 5 8 7
पंढरपूर लोकल नग 1331 3 15 7
राहूरी लोकल नग 2207 4 10 8
मुंबई लोकल क्विंटल 1028 2000 3500 2750
चांदवड लोकल नग 246 2 6 4
रत्नागिरी नं. २ नग 4000 12 20 15
21/10/2020
अकलुज नग 2500 8 10 9
कोल्हापूर क्विंटल 18 3500 10500 7000
उस्मानाबाद नग 1204 200 500 350
पुणे-मांजरी नग 23900 2 10 5
औरंगाबाद नग 14200 300 500 400
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 42 1000 3000 2000
पाटन नग 1800 8 12 10
खेड नग 4000 5 16 10
मंचर क्विंटल 119 1510 17600 9250
श्रीरामपूर नग 1300 3 5 4
मंगळवेढा नग 1510 3 7 6
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 13 4035 5000 4615
सोलापूर लोकल नग 101 2000 9000 5000
जळगाव लोकल क्विंटल 20 1000 3000 2000
पुणे लोकल नग 99999 3 9 6
पुणे- खडकी लोकल नग 1150 7 12 9
पुणे -पिंपरी लोकल नग 2010 7 9 8
पंढरपूर लोकल नग 1776 2 10 6
नागपूर लोकल क्विंटल 10 3000 3500 3375
राहूरी लोकल नग 2334 3 10 7
मुंबई लोकल क्विंटल 1146 1500 4000 2750
चांदवड लोकल नग 493 2 7 5
रत्नागिरी नं. २ नग 5500 10 20 15

Coriander

Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.