Soybean rates शेतमाल: सोयाबिन दर प्रती युनिट 27 ते 25 ऑक्टोबर पूर्ण राज्य समित्या

शेतमाल: सोयाबिन दर प्रती युनिट (रु.) तमाल निहाय घाऊक बाजारातील आवक व बाजार भाव बाबत माहीती Soybean rates

(शेतमालाची दैनिक आवक व बाजारभाव याबाबतची माहिती बाजार समित्या थेट कृषि पणन मंडळाच्या वेबसाईटवर अपलोड करतात. शेतमालाच्या विक्रीबाबत निर्णय घेण्याआधी अथवा बाजार भावाबाबत अधिक माहिती साठी संबंधीत बाजार समितीशी संपर्क साधावा.)Soybean rates

मुंबई : सोयाबीन हा एक महत्वपूर्ण आणि प्रोटीनयुक्त असा आहारातील घटक आहे. त्याचे शरीराला होणारे फायदेही अनेक आहेत. आहारामध्ये सोयाबीनचा नियमित वापर केल्याने हाडांच्या कमजोरीपासून आराम मिळतो. अंगाची काहिली करणाऱ्या या उन्हाळ्यात स्वत:ला फिट ठेवणे आणि आपल्या चेहऱ्याची खास काळजी राखणे गरजेचे असते. सोयाबीन केवळ तुमचे आरोग्य चांगले राखणार नाही तर त्वचेचीही काळजी घेईल.

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/10/2021
जळगाव क्विंटल 45 4200 4600 4200
राहूरी -वांभोरी क्विंटल 61 4000 4900 4450
उदगीर क्विंटल 7500 5000 5025 5012
कारंजा क्विंटल 9000 3915 4950 4500
सेलु क्विंटल 500 4000 4721 4551
राहता क्विंटल 231 4750 5080 4915
वडवणी क्विंटल 11 4101 4400 4350
धुळे हायब्रीड क्विंटल 36 3550 4810 4510
सोलापूर लोकल क्विंटल 362 4200 5000 4880
नागपूर लोकल क्विंटल 4900 4000 5002 4752
अमळनेर लोकल क्विंटल 200 4400 5004 5004
हिंगोली लोकल क्विंटल 1000 4500 5005 4752
कोपरगाव लोकल क्विंटल 845 3500 5000 4851
मेहकर लोकल क्विंटल 3120 4000 5150 5000
लातूर पिवळा क्विंटल 26960 4400 5100 4950
जालना पिवळा क्विंटल 13443 3000 4850 4650
अकोला पिवळा क्विंटल 5577 4250 4950 4600
मालेगाव पिवळा क्विंटल 30 3500 4721 4641
चिखली पिवळा क्विंटल 2257 4000 5100 4550
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 7814 4200 4905 4470
पैठण पिवळा क्विंटल 18 4051 4600 4450
भोकर पिवळा क्विंटल 717 2000 5017 3508
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 1150 4000 4700 4350
जिंतूर पिवळा क्विंटल 595 4300 4971 4700
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 3880 4350 4850 4635
शेवगाव पिवळा क्विंटल 7 4000 4500 4500
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 35 5000 5200 5100
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 120 3500 5000 4500
धरणगाव पिवळा क्विंटल 160 3695 4945 4560
नांदगाव पिवळा क्विंटल 30 4500 4890 4699
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 70 4370 4865 4700
चाकूर पिवळा क्विंटल 440 3901 4855 4660
किनवट पिवळा क्विंटल 48 4400 4800 4600
उमरी पिवळा क्विंटल 628 4000 5000 4500
मुरुम पिवळा क्विंटल 200 4500 4881 4690
पुर्णा पिवळा क्विंटल 419 4400 4874 4679
उमरखेड पिवळा क्विंटल 380 4800 5000 4900
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 850 4800 5000 4900
चिमुर Soybean rates पिवळा क्विंटल 50 4000 4300 4200

सोयाबीनच्या नियमित सेवनाने सुरकुत्या कमी होण्यास मदत होते. सोयाबीनच्या सेवनाने शरीरात अॅस्ट्रोजन निर्माण होते जे सुरकुत्या दूर कऱण्यास मदत करते. केस लांब, घनदाट वा काळेभोर हवे असतील तर सोयाबीनचे नियमित सेवन करा. सोयाबीनमध्ये असलेल्या प्रोटीनमुळे केस काळेभोर आणि घनदाट होतात. उन्हाळ्यात तेलकट त्वचेमुळे पिंपल्सना निमंत्रण मिळते. तुम्हालाही ही समस्या आहे तर सोयाबीनचा खाण्यात समावेश करा.

26/10/2021
लासलगाव क्विंटल 3192 3000 5000 4841
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 3506 3000 4951 4750
शहादा क्विंटल 1332 4000 4876 4723
औरंगाबाद क्विंटल 353 4000 4800 4400
नांदेड क्विंटल 2467 4340 4810 4700
माजलगाव क्विंटल 3784 4200 4900 4750
चंद्रपूर क्विंटल 1119 3580 4710 4500
नंदूरबार क्विंटल 723 4600 4873 4720
राहूरी -वांभोरी क्विंटल 137 4000 5000 4600
उदगीर क्विंटल 8000 4850 4880 4865
कारंजा क्विंटल 9000 4010 4970 4550
श्रीरामपूर क्विंटल 259 4500 4900 4800
परळी-वैजनाथ क्विंटल 1000 4251 4920 4700
मुदखेड क्विंटल 60 4800 5000 4900
राहता क्विंटल 247 4400 4850 4650
अमळनेर लोकल क्विंटल 245 4100 4700 4700
मनमाड लोकल क्विंटल 9 3001 4691 4640
हिंगोली लोकल क्विंटल 1500 4500 4945 4722
कोपरगाव लोकल क्विंटल 1510 3500 4876 4701
कर्जत (अहमहदनगर) नं. २ क्विंटल 3 5000 5500 5000
लातूर पिवळा क्विंटल 22283 4501 5070 4800
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 2120 4000 4885 4650
जालना पिवळा क्विंटल 15886 3600 4800 4550
अकोला पिवळा क्विंटल 4536 4100 4925 4550
परभणी पिवळा क्विंटल 490 4400 4950 4800
मालेगाव पिवळा क्विंटल 32 3480 4651 4371
चोपडा पिवळा क्विंटल 165 4100 4800 4700
आर्वी पिवळा क्विंटल 903 3500 4900 4250
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 10263 4000 4805 4380
वाशीम पिवळा क्विंटल 5500 4200 4850 4500
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 1850 4250 4800 4500
पैठण पिवळा क्विंटल 49 4551 4711 4640
उमरेड पिवळा क्विंटल 5005 4000 5280 5100
वर्धा पिवळा क्विंटल 816 4000 4625 4450
भोकरदन -पिपळगाव रेणू पिवळा क्विंटल 40 4700 5000 4800
भोकर पिवळा क्विंटल 1017 2002 5009 3505
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 1442 4000 4700 4350
जिंतूर पिवळा क्विंटल 595 4175 5051 4750
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 4250 4250 4725 4585
खामगाव पिवळा क्विंटल 15400 3950 4800 4375
वणी पिवळा क्विंटल 1222 3510 4970 4600
सावनेर पिवळा क्विंटल 65 3255 4470 4200
गेवराई पिवळा क्विंटल 555 4000 4850 4687
परतूर पिवळा क्विंटल 475 4650 4900 4851
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 35 5000 5100 5000
मनवत पिवळा क्विंटल 774 4270 5050 4700
तेल्हारा पिवळा क्विंटल 1200 3750 4800 4275
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 3000 1500 5000 4750
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 243 3500 4800 4300
वरोरा पिवळा क्विंटल 2575 3200 4615 4350
तळोदा पिवळा क्विंटल 60 4626 4962 4786
धरणगाव पिवळा क्विंटल 77 3739 5280 4995
नांदगाव पिवळा क्विंटल 65 3300 4975 4551
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 60 3901 4841 4650
मंठा पिवळा क्विंटल 221 3800 5000 4500
औसा पिवळा क्विंटल 2716 4251 4895 4801
चाकूर पिवळा क्विंटल 153 4350 4851 4500
किनवट पिवळा क्विंटल 46 4400 4700 4550
उमरी पिवळा क्विंटल 690 4000 5000 4500
हिमायतनगर पिवळा क्विंटल 156 4600 4800 4700
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 1930 3600 5077 4800
मुरुम पिवळा क्विंटल 234 4000 4900 4450
उमरगा पिवळा क्विंटल 162 3900 4800 4700
बसमत पिवळा क्विंटल 853 4000 5050 4709
सेनगाव पिवळा क्विंटल 800 4200 5000 4550
पाथरी पिवळा क्विंटल 582 3100 4760 4251
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 3751 4100 5055 4875
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 2637 4100 4885 4600
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 1295 4400 4865 4770
पांढरकवडा पिवळा क्विंटल 430 4300 4725 4600
उमरखेड पिवळा क्विंटल 760 4800 5000 4900
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 740 4800 5000 4900
चिमुर पिवळा क्विंटल 50 3600 4000 3800
राजूरा पिवळा क्विंटल 1050 3770 4681 4270
भद्रावती पिवळा क्विंटल 102 2100 4550 3325
कळमेश्वर पिवळा क्विंटल 55 4110 4905 4675
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 430 3000 4500 4000
सिंदी पिवळा क्विंटल 580 3955 4825 4630
झरीझामिणी पिवळा क्विंटल 33 4550 4950 4591
बोरी Soybean rates पिवळा क्विंटल 415 4225 4775 4650

सोयाबीनच्या नियमित सेवनाने नखे कमकुवत होण्याची समस्याही दूर होते. सोयाबीन खाल्ल्याने नखांना मजबूती मिळते तसेच नखे चमकदार होतात. सोयाबीनची पेस्ट चेहऱ्यावर लावल्याने चेहऱ्यावरील डाग दूर होतात. यासाठी सोयाबीन पाण्यात भिजवा. त्यानंतर याचे बारीक मिश्रण करुन चेहऱ्यावर लावा. १५ ते २० मिनिटांनी चेहरा थंड पाण्याने धुवा. यामुळे चेहऱ्यावरील डाग कमी होतील.

25/10/2021
येवला क्विंटल 1045 3900 4800 4600
लासलगाव क्विंटल 3772 3000 5021 4851
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 3664 3000 4951 4750
शहादा क्विंटल 1067 3900 4925 4800
बार्शी क्विंटल 590 4020 5050 4700
बार्शी -वैराग क्विंटल 4948 4250 4950 4700
औरंगाबाद क्विंटल 495 4132 4900 4516
नांदेड Soybean rates क्विंटल 3247 4495 4900 4800
माजलगाव क्विंटल 4709 4200 4950 4750
चंद्रपूर क्विंटल 2225 4000 5005 4650
नंदूरबार क्विंटल 985 4700 4900 4800
कळवण क्विंटल 250 3000 5000 4700
संगमनेर क्विंटल 71 4700 4951 4825
सिल्लोड क्विंटल 282 3500 4900 4500
कारंजा क्विंटल 14000 4000 4970 4590
श्रीगोंदा क्विंटल 1 3900 3900 3900
श्रीरामपूर क्विंटल 220 4000 4811 4600
लासूर स्टेशन क्विंटल 796 3700 4800 4650
सेलु क्विंटल 328 4200 4965 4726
रिसोड क्विंटल 8900 4225 5000 4600
लोहा क्विंटल 117 4100 4851 4600
मुदखेड क्विंटल 120 4700 5000 4890
मोर्शी क्विंटल 1500 4000 4685 4342
राहता क्विंटल 437 4600 4900 4750
वडवणी क्विंटल 3 4100 4100 4100
सोलापूर लोकल क्विंटल 480 4210 4860 4750
अमळनेर लोकल क्विंटल 200 4300 4800 4800
मनमाड लोकल क्विंटल 20 4351 4781 4500
हिंगोली लोकल क्विंटल 2000 4500 4900 4700
कोपरगाव लोकल क्विंटल 1269 3551 4894 4711
जावळा-बाजार लोकल क्विंटल 870 4500 4800 4650
ताडकळस नं. १ क्विंटल 210 4200 4851 4600
कर्जत (अहमहदनगर) नं. २ क्विंटल 4 5000 5200 5000
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 2231 3000 5080 4875
लातूर पिवळा क्विंटल 17218 4500 5061 4900
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 2560 3800 4900 4600
जालना पिवळा क्विंटल 15984 3300 4850 4650
अकोला पिवळा क्विंटल 2824 4200 5021 4700
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 3155 3950 4750 4350
परभणी पिवळा क्विंटल 400 4500 4900 4800
मालेगाव पिवळा क्विंटल 32 4561 4655 4612
चोपडा पिवळा क्विंटल 95 4000 5000 4851
आर्वी पिवळा क्विंटल 1490 3500 4800 4200
चिखली पिवळा क्विंटल 2274 4000 4930 4465
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 14000 4100 4855 4370
वाशीम पिवळा क्विंटल 6000 4000 4800 4500
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 3000 4250 4925 4500
वर्धा पिवळा क्विंटल 1470 3850 4505 4400
भोकरदन पिवळा क्विंटल 40 4800 5000 4900
भोकर पिवळा क्विंटल 1317 2855 5009 3932
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 2112 4000 4800 4400
जिंतूर पिवळा क्विंटल 536 4200 5000 4780
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 4500 4350 4780 4695
खामगाव पिवळा क्विंटल 16108 4000 4975 4487
वणी पिवळा क्विंटल 3163 3400 4955 4500
सावनेर पिवळा क्विंटल 51 3350 4700 4500
शिरपूर पिवळा क्विंटल 30 4450 4815 4576
गेवराई पिवळा क्विंटल 560 3890 4768 4350
परतूर पिवळा क्विंटल 1141 4500 5000 4900
गंगाखेड Soybean rates पिवळा क्विंटल 32 5000 5200 5100
मनवत पिवळा क्विंटल 2494 4300 5050 4600
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 2857 4000 4925 4490
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 6000 1840 4850 4595
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 315 4000 4900 4500
वरोरा पिवळा क्विंटल 2674 3550 4885 4600
वरोरा-माढेली पिवळा क्विंटल 35 4100 4600 4350
वरोरा-शेगाव पिवळा क्विंटल 18 4100 4700 4500
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 703 3100 4600 4000
तळोदा पिवळा क्विंटल 53 4526 4952 4926
धरणगाव पिवळा क्विंटल 135 3232 4971 4850
नांदगाव पिवळा क्विंटल 30 4201 5052 4701
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 25 4091 4919 4800
मंठा पिवळा क्विंटल 379 3500 4851 4600
अहमहपूर पिवळा क्विंटल 4000 4300 4990 4600
औसा पिवळा क्विंटल 2754 4001 5021 4756
चाकूर पिवळा क्विंटल 340 4035 4812 4751
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 317 4400 4930 4665
किनवट पिवळा क्विंटल 42 4400 4800 4500
मुखेड पिवळा क्विंटल 131 4900 5000 4900
उमरी पिवळा क्विंटल 600 4000 4500 4250
हिमायतनगर पिवळा क्विंटल 438 4600 4800 4700
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 2321 3500 5151 4851
मुरुम पिवळा क्विंटल 448 3728 4871 4299
उमरगा पिवळा क्विंटल 206 4200 4751 4600
बसमत पिवळा क्विंटल 1040 4000 5005 4677
सेनगाव पिवळा क्विंटल 900 4000 5000 4550
पुर्णा पिवळा क्विंटल 249 4200 4812 4700
पाथरी पिवळा क्विंटल 870 3500 4800 4101
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 3200 4000 4920 4750
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 3644 4200 4885 4500
चांदूर-रल्वे. पिवळा क्विंटल 1050 4000 4730 4500
शेगाव पिवळा क्विंटल 582 3500 4700 4500
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 2834 5400 5840 5650
पांढरकवडा पिवळा क्विंटल 550 4300 4700 4600
उमरखेड पिवळा क्विंटल 370 4800 5000 4900
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 970 4800 5000 4900
राजूरा पिवळा क्विंटल 1325 3400 4755 4392
भद्रावती पिवळा क्विंटल 345 1800 4550 3175
कळमेश्वर पिवळा क्विंटल 87 3885 4950 4455
काटोल पिवळा क्विंटल 315 2000 4600 3500
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 450 2800 4700 4000
पुलगाव पिवळा क्विंटल 200 4085 4601 4450
सिंदी पिवळा क्विंटल 657 3950 4845 4565
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 6263 3950 4575 4350
कोर्पना पिवळा क्विंटल 850 4200 4500 4350
झरीझामिणी पिवळा क्विंटल 33 4650 4650 4650
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 278 4442 4751 4625
बोरी पिवळा क्विंटल 602 4350 4950 4800

Soybean rates

Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.