#ChoiseNo दुचाकी वाहनांसाठी आकर्षक नोंदणी क्रमांकाची मालिका

दुचाकी वाहनांसाठी आकर्षक नोंदणी क्रमांकाची मालिका

जिल्ह्यातील दुचाकी वाहनांसाठी आकर्षक क्रमांकाची नवीन मालिका सुरू करण्यात येत असून या क्रमांकाचे शासकीय विहीत शुल्काबाबतची माहिती प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या सुचना फलकावर प्रदर्शित करण्यात आली आहे. आकर्षक क्रमांक घेण्यासाठी विहीत नमुन्यातील अर्ज 11 एप्रिल 2017 रोजी सकाळी 10.30 ते दुपारी 2.30 दरम्यान कार्यालयात जमा करणे आवश्यक राहील. पहिल्या दिवशी दुचाकी वाहनधारकांनी आकर्षक क्रमांक घेतले नाहीत तर दुसऱ्या दिवशी चारचाकी वाहनधारकांना तिप्पट शुल्क आकारून अर्ज सादर करता येतील.

अर्जासोबत केंद्रीय पत्त्याच्या पुराव्याची उदा. आधारकार्ड, वीजबील, घरपट्टी साक्षांकित प्रत सादर करणे आवश्यक आहे. ज्यांचे नावे वाहन असेल त्याच नावाने अर्ज सादर करावा. तसेच अर्जासोबत अर्जदाराने फोटो ओळखपत्र, आधारकार्ड, निवडणूक आयोगाचे ओळखपत्र, पासपोर्ट, पॅनकार्ड इ. ची साक्षांकित प्रत सादर करावी लागेल, पसंतीच्या नोंदणी क्रमांकाच्या शुल्काची रक्कम  राष्ट्रीयकृत बँकेच्या किंवा शेड्युल बँकेच्या  डिमांड ड्राफ्टद्वारे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांचे नावे भरणे तसेच त्यासोबत अर्जदारास पॅनकार्डची साक्षांकित प्रत जोडणे आवश्यक आहे. एकदा राखुन ठेवलेल्या नोंदणी क्रमांक बदलून किंवा रद्द करता येणार नाही, एकाच क्रमांकासाठी एकापेक्षा अधिक अर्ज आल्यास अर्जदारास कार्यालयीन कामकाजाच्या दुसऱ्या दिवशी दुपारी 1.00 वाजेपर्यंत पसंतीच्या नोंदणी क्रमांकासाठी विहित केलेल्या शुल्कापेक्षा जास्त रकमेचे डिमांड ड्राफ्ट बंद पाकीटात सादर करावेत. जो अर्जदार विहित शुल्कापेक्षा अधिक रकमेचा डिमांड ड्राफ्ट सादर करेल त्यास सदर पसंतीचा क्रमांक देण्यात येईल, असे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी नाशिक यांनी कळविले आहे.

Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.