स्वाधार योजनेची मुदत ३१ डिसेंबरपर्यंत वाढविली

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना २०१७-२०१८ करीता अर्ज भरण्याची मुदत ३१ डिसेंबर २०१७ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. अशी माहिती प्रादेशिक उपायुक्त, समाजकल्याण विभाग , नाशिक श्री. राजेंद्र कलाल यांनी दिली आहे. bharatratna dr babasaheb ambedkar swadhar yojana 2017-18 sc students

सन, २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षात भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेंतर्गत अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना अर्ज भरण्याची मुदत १५ नोव्हेंबर २०१७ पर्यंत देण्यात आलेली होती. या कालावधीत अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना या योजनेसाठी अर्ज भरता न आल्याने या योजनेचे अर्ज भरण्यास शासनाकडून मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे.

आता अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर २०१७ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. तसेच शासनाच्या १६ नोव्हेंबर २०१७ च्या शुध्दीपत्रकानुसार या योजनेच्या अटी शर्तीत पुढील प्रमाणे बदल करण्यात आला आहे.

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना किमान ५० टक्के गुण असणे अनिवार्य आहे. शासकीय वसतिगृहात प्रवेशासाठी अर्ज केलेल्या व प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांचा या योजनेच्या निवडीसाठी प्राधान्याने विचार करण्यात येईल.

महानगरपालिका, नगरपालिका, एमएमआरडीए, एमआरडीए, एनआयटी या सारख्या प्राधिकरणाच्या हद्दीपासून 20 किलोमीटर परिसरात असलेल्या महाविद्यालयात शिकत असलेले अनुसूचित जातीचे विद्यार्थी या योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी पात्र असतील, असेही माहिती प्रादेशिक उपायुक्त, समाजकल्याण विभाग , नाशिक श्री. राजेंद्र कलाल यांनी दिली आहे.

Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.