Onion Rate शेतमाल: कांदा दर , पात दर 3,2 व 1नोव्हेंबर 2021

शेतमाल: कांदा दर प्रती युनिट (रु.) Onion Rate 
शेतमाल निहाय घाऊक बाजारातील आवक व बाजार भाव बाबत माहीती  Onion Rate

(शेतमालाची दैनिक आवक व बाजारभाव याबाबतची माहिती बाजार समित्या थेट कृषि पणन मंडळाच्या वेबसाईटवर अपलोड करतात. शेतमालाच्या विक्रीबाबत निर्णय घेण्याआधी अथवा बाजार भावाबाबत अधिक माहिती साठी संबंधीत बाजार समितीशी संपर्क साधावा. )

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
03/11/2021
कोल्हापूर क्विंटल 1499 500 3000 1800
औरंगाबाद क्विंटल 541 400 2200 1300
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 7080 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 900 1500 2500 2000
सातारा क्विंटल 50 1500 2800 2150
मंगळवेढा क्विंटल 63 100 1650 1260
अकलुज लाल क्विंटल 138 600 3000 1400
भुसावळ लाल क्विंटल 17 2500 2500 2500
पुणे लोकल क्विंटल 7258 800 2800 1800
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 1300 1800 1550
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 2000 2200 2100
वाई लोकल क्विंटल 20 1000 2500 1750
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 2500 4000 3500
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 628 850 2930 1850
02/11/2021

Onion Rate

शेतमाल: कांदा पात दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
03/11/2021
सोलापूर लोकल नग 990 400 1000 600
पुणे लोकल नग 3750 7 15 11
पुणे- खडकी लोकल नग 200 8 8 8
मुंबई लोकल क्विंटल 324 800 1500 1150
कामठी लोकल क्विंटल 2 2000 3000 2800
02/11/2021
पुणे-मांजरी नग 3800 6 15 10
सोलापूर लोकल नग 654 600 800 700
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 52 1000 1650 1250
पुणे लोकल नग 7580 10 15 12
पुणे-मोशी लोकल नग 650 8 10 9
मुंबई लोकल क्विंटल 358 1400 1600 1500
कामठी लोकल क्विंटल 2 2000 3000 2800

शेतमाल: कांदा दर प्रती युनिट

02/11/2021
कोल्हापूर क्विंटल 2097 500 3100 1800
औरंगाबाद क्विंटल 717 300 2200 1250
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 7058 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 400 1500 2500 2000
मंचर क्विंटल 3550 1000 2900 1942
सातारा क्विंटल 67 1000 2800 1900
पंढरपूर लाल क्विंटल 462 150 2700 1900
भुसावळ लाल क्विंटल 19 2500 2500 2500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 803 500 2900 1700
पुणे लोकल क्विंटल 9385 800 2800 1800
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1400 1600 1500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 13 2100 2500 2300
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 60 1300 3100 2200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 191 500 1400 950
जामखेड लोकल क्विंटल 205 100 3000 1550
कामठी लोकल क्विंटल 10 2000 3500 3000
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 2600 2800 2600
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 1690 600 2300 1600
अकोले उन्हाळी क्विंटल 403 400 2811 2251
01/11/2021
कोल्हापूर क्विंटल 4221 500 2800 1700
औरंगाबाद क्विंटल 549 400 2100 1250
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 14516 2000 3000 2500
मंचर क्विंटल 39 1000 2500 1625
लासूर स्टेशन क्विंटल 645 500 2500 1950
सातारा क्विंटल 109 1000 2800 1900
मंगळवेढा क्विंटल 276 100 1700 1300
कराड हालवा क्विंटल 126 1000 2500 2500
अकलुज लाल क्विंटल 210 400 3000 1500
सोलापूर लाल क्विंटल 24148 100 4500 1700
धुळे लाल क्विंटल 134 100 2300 1600
लोणंद लाल क्विंटल 2065 500 3200 2300
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 220 190 1800 1200
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 3576 500 3100 1800
पुणे लोकल क्विंटल 10071 700 2800 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1400 2000 1700
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 2200 2300 2250
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 74 1500 2600 2200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 232 500 1400 950
वाई लोकल क्विंटल 80 1200 2700 2000
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 2400 2600 2500
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 515 3000 4000 3500
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 1650 800 2750 1950
जुन्नर उन्हाळी क्विंटल 4290 1500 2800 2000
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 1525 300 2611 2100
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 6342 500 3011 1755
देवळा उन्हाळी क्विंटल 150 650 2500 2300
राहता उन्हाळी क्विंटल 3005 100 3000 2550
Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.