लासलगाव, नाशिकसह महाराष्ट्रातील आजचा कांदा भाव : 9 जानेवारी 2019

रोजचे बाजारभाव मिळवण्यासाठी NashikOnWeb.com च्या ‘बाजारभाव 13’ या ग्रुप मध्ये सामील व्हा… aajcha kanda bhaav onion rates today9 9January 2019 pomegrenades lasalgaon maharashtra

https://chat.whatsapp.com/LZCN25vEAkv29EL0YPws9G

(बाजारभाव ६ वाजेपर्यंत अपडेट होतात, त्यामुळे सतत लिंक चेक करावी ही विनंती आहे.)

aajcha kanda bhaav onion rates today 9January 2019 pomegrenades lasalgaon maharashtra

शेतमाल: कांदा दर रु. प्रती क्विंटल

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09/01/2019
कोल्हापूर क्विंटल 7143 200 850 500
औरंगाबाद क्विंटल 157 50 700 375
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 457 900 1300 1100
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 16240 300 900 600
खेड-चाकण क्विंटल 12000 400 850 700
कुर्डवाडी क्विंटल 86 100 500 350
मंगळवेढा क्विंटल 319 50 635 400
कराड हालवा क्विंटल 501 500 1000 1000
सोलापूर लाल क्विंटल 61332 100 1150 500
येवला लाल क्विंटल 15000 111 652 610
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 10000 100 659 550
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लाल क्विंटल 300 600 1000 800
धुळे लाल क्विंटल 9664 100 600 450
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 3571 251 652 561
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 10580 251 786 600
जळगाव लाल क्विंटल 3800 250 600 425
पैठण लाल क्विंटल 1822 125 900 555
चांदवड लाल क्विंटल 17200 200 679 550
मनमाड लाल क्विंटल 10000 200 629 550
कोपरगाव लाल क्विंटल 4048 100 702 535
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 4695 150 675 500
वैजापूर लाल क्विंटल 4512 100 613 500
देवळा लाल क्विंटल 4350 100 655 500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 349 300 1200 650
पुणे लोकल क्विंटल 16128 200 800 600
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 92 500 1000 750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 24 800 800 800
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 61 200 800 600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 171 300 600 450
अमळनेर लोकल क्विंटल 260 200 700 700
वाई लोकल क्विंटल 20 300 800 730
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 500 700 600
जळगाव पांढरा क्विंटल 200 400 750 575
नाशिक पोळ क्विंटल 2585 200 800 575
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 23100 100 808 611
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 766 100 350 275
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 1080 100 462 200
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 200 75 221 150
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 460 51 200 70
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 540 100 319 250
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 252 114 235 180
देवळा उन्हाळी क्विंटल 4200 25 250 135

 

Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.