लासलगाव, नाशिकसह महाराष्ट्रातील आजचा कांदा भाव : 8 जानेवारी 2019

रोजचे बाजारभाव मिळवण्यासाठी NashikOnWeb.com च्या ‘बाजारभाव 13’ या ग्रुप मध्ये सामील व्हा… aajcha kanda bhaav onion rates today 8January 2019 pomegrenades lasalgaon maharashtra

https://chat.whatsapp.com/LZCN25vEAkv29EL0YPws9G

(बाजारभाव ६ वाजेपर्यंत अपडेट होतात, त्यामुळे सतत लिंक चेक करावी ही विनंती आहे.)

aajcha kanda bhaav onion rates today 8January 2019 pomegrenades lasalgaon maharashtra

शेतमाल: कांदा दर रु. प्रती क्विंटल

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
08/01/2019
कोल्हापूर क्विंटल 7110 200 1000 700
औरंगाबाद क्विंटल 1215 200 700 450
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 584 900 1300 1100
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 15680 400 1000 700
विटा क्विंटल 20 500 1000 850
नांदूरा क्विंटल 305 200 500 500
कराड हालवा क्विंटल 399 500 900 900
सोलापूर लाल क्विंटल 56381 100 1100 500
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 10000 100 735 650
लासलगाव लाल क्विंटल 23460 351 852 670
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 3991 200 730 651
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 10380 251 786 650
जळगाव लाल क्विंटल 4500 250 625 430
पंढरपूर लाल क्विंटल 1129 50 790 400
नागपूर लाल क्विंटल 4784 500 800 725
कळवण लाल क्विंटल 5200 100 701 350
संगमनेर लाल क्विंटल 12758 200 951 575
चांदवड लाल क्विंटल 18600 200 712 600
मनमाड लाल क्विंटल 8000 300 662 575
कोपरगाव लाल क्विंटल 5800 300 801 675
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 4960 100 726 550
पाथर्डी लाल क्विंटल 2995 200 800 500
देवळा लाल क्विंटल 7430 100 705 625
राहता लाल क्विंटल 7811 100 800 500
उमराणे लाल क्विंटल 20500 301 751 600
पुणे लोकल क्विंटल 13811 200 800 600
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 67 400 1000 700
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 8 700 800 750
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 48 200 900 600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 195 400 500 450
अमळनेर लोकल क्विंटल 20 200 600 600
वाई लोकल क्विंटल 18 300 800 650
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 600 750 650
जळगाव पांढरा क्विंटल 275 350 700 525
नागपूर पांढरा क्विंटल 2000 600 900 825
नाशिक पोळ क्विंटल 3363 150 851 600
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 22455 100 895 670
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 950 100 400 275
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 882 151 325 225
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 1460 100 310 200
कळवण उन्हाळी क्विंटल 7000 75 351 150
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 560 70 232 150
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 170 100 181 150
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 925 50 275 175
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 651 110 351 200
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 216 100 199 150
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 6500 50 407 160
Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.