महाराष्ट्रातील आजचा कांदा भाव : 5 जून 2019

आजचा कांदा भाव क्षणाक्षणाला अपडेट होत असून जसे भाव अपडेट होती त्या प्रकारे येथे कांदा भाव दिसेल ! धन्यवाद… aajcha kanda bhaav onion rates today 5 June 2019

शेतमाल : कांदा – दर रु. प्रती क्विंटल

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
05/06/2019
औरंगाबाद क्विंटल 85 500 1300 900
लासूर स्टेशन क्विंटल 1362 150 1500 830
नागपूर लाल क्विंटल 2990 800 1200 1150
शिरपूर लाल क्विंटल 692 200 1000 745
पुणे लोकल क्विंटल 12107 500 1250 1000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 49 400 1500 950
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 20 1000 1400 1200
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 63 600 1300 1000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 89 400 800 600
वाई लोकल क्विंटल 15 500 1500 1350
कामठी लोकल क्विंटल 8 1000 1600 1500
कर्जत (अहमहनगर) नं. ३ नग 555 200 1100 650
नागपूर पांढरा क्विंटल 2000 1000 1400 1300
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 1147 451 1193 1030
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 2851 451 1225 1100
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 4068 100 1515 1200
कळवण उन्हाळी क्विंटल 2800 300 1300 1100
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 1416 400 1300 1120
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 24989 300 1400 1000
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 20301 300 1500 1090
दिंडोरी उन्हाळी क्विंटल 142 776 1155 996
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 5881 600 1330 1075

aajcha kanda bhaav onion rates today 5 June 2019

Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.