लासलगाव, नाशिकसह महाराष्ट्रातील आजचा कांदा भाव : 4 फेब्रुवारी 2019

रोजचे बाजारभाव मिळवण्यासाठी NashikOnWeb.com च्या ‘बाजारभाव 13’ या ग्रुप मध्ये सामील व्हा… aajcha kanda bhaav onion rates today 4February 2019 pomegranates lasalgaon maharashtra

https://chat.whatsapp.com/LZCN25vEAkv29EL0YPws9G

aajcha kanda bhaav onion rates today 4February 2019 pomegranates lasalgaon maharashtra

शेतमाल: कांदा दर रु. प्रती क्विंटल

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
04/02/2019
कोल्हापूर क्विंटल 5372 200 800 450
औरंगाबाद क्विंटल 765 100 625 363
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 17920 300 800 550
विटा क्विंटल 30 100 700 650
मंगळवेढा क्विंटल 54 100 650 400
कराड हालवा क्विंटल 1806 500 1000 1000
सोलापूर लाल क्विंटल 29321 100 1050 400
धुळे लाल क्विंटल 923 150 450 350
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 9600 201 721 475
जळगाव लाल क्विंटल 1200 300 575 400
राहूरी -वांभोरी लाल क्विंटल 7953 100 700 500
मनमाड लाल क्विंटल 7500 150 515 450
नेवासा -घोडेगाव लाल क्विंटल 21526 200 700 400
साक्री लाल क्विंटल 1500 75 450 325
य़ावल लाल क्विंटल 3680 430 630 520
वैजापूर लाल क्विंटल 5599 100 725 428
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 435 400 900 650
पुणे लोकल क्विंटल 15794 200 600 400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 49 300 500 400
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 26 600 600 600
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 62 200 700 400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 166 300 400 350
वाई लोकल क्विंटल 500 200 600 450
कामठी लोकल क्विंटल 10 600 1400 1300
शेवगाव नं. १ क्विंटल 376 500 600 600
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 600 800 700
शेवगाव नं. २ क्विंटल 460 300 400 300
शेवगाव नं. ३ क्विंटल 434 100 200 200
जळगाव पांढरा क्विंटल 400 350 750 450
नाशिक पोळ क्विंटल 3346 175 721 350
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 19980 100 751 525
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 70 50 260 125
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 40 100 195 100

 

 

Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.