लासलगाव, पिंपळगाव (ब.), नाशिकसह महाराष्ट्रातील आजचा कांदा भाव : 4 एप्रिल 2019

aajcha kanda bhaav onion rates today 4April 2019 pomegranates lasalgaon maharashtra

रोजचे बाजारभाव मिळवण्यासाठी NashikOnWeb.com च्या ‘बाजारभाव 14’ या ग्रुप मध्ये सामील व्हा.. aajcha kanda bhaav onion rates today 4April 2019 pomegranates lasalgaon maharashtra

https://chat.whatsapp.com/LZCN25vEAkv29EL0YPws9G

शेतमाल: कांदा दर रु. प्रती क्विंटल

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
04/04/2019
कोल्हापूर क्विंटल 5718 300 1000 700
बार्शी क्विंटल 431 50 675 400
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 14700 800 1000 900
करमाळा क्विंटल 99 50 510 350
सातारा क्विंटल 768 200 700 450
कराड हालवा क्विंटल 420 500 800 600
सोलापूर लाल क्विंटल 15837 100 920 500
धुळे लाल क्विंटल 3322 200 780 680
लासलगाव लाल क्विंटल 2324 301 700 501
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 150 121 592 511
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 208 200 557 500
जळगाव लाल क्विंटल 600 200 700 350
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 8000 301 830 750
पंढरपूर लाल क्विंटल 460 100 750 400
नागपूर लाल क्विंटल 808 700 900 850
चांदवड लाल क्विंटल 500 120 599 450
उमराणे लाल क्विंटल 3500 200 600 450
पुणे लोकल क्विंटल 15328 400 800 600
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 76 300 700 500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 35 700 800 750
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 60 300 800 650
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 98 300 600 450
मलकापूर लोकल क्विंटल 218 300 700 440
वाई लोकल क्विंटल 8 200 600 430
कर्जत (अहमहनगर) नं. ३ नग 809 130 725 425
जळगाव पांढरा क्विंटल 40 250 750 400
नागपूर पांढरा क्विंटल 1500 800 1000 950
नाशिक पोळ क्विंटल 2125 251 851 651
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 17108 500 1022 901
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 1900 400 859 800
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 5396 400 1021 850
अकोले उन्हाळी क्विंटल 1915 151 951 651
कळवण उन्हाळी क्विंटल 7300 500 870 825
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 17144 200 1000 600
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 4000 250 1005 750
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 2600 400 878 780
लोणंद उन्हाळी क्विंटल 3581 200 900 700
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 10605 250 875 650
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 4040 100 800 730
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 23231 350 1006 831
दिंडोरी उन्हाळी क्विंटल 1062 350 897 650
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 12612 500 924 780
देवळा उन्हाळी क्विंटल 3100 200 860 750
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 14500 251 921 800
Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.