लासलगाव नाशिकसह महाराष्ट्रातील आजचा कांदा भाव : 3 डिसेंबर 2018 : सोयाबीन, डाळींब, घेवडा

लासलगाव, नाशिक, पिंपळगाव (ब) सह संपूर्ण राज्यातील मुख्य बाजार पेठेतील आजचा कांदा भाव आम्ही देत आहोत. आमच्या वेब पोर्टलवर  Agronomy अर्थात शेती या सदराखाली आपल्याला शेती बाजार भाव, कांदा बाजार भाव सोबतच लासलगाव येथील बाजारपेठेचे दर आठवड्याचे साप्ताहिक समालोचन वाचायला मिळणार आहे. aajcha kanda bhaav onion rates today 3december 2018 pomegrenades lasalgaon maharashtra

ऑनलाईन खरेदी करत आहात ..मग येथे सर्च करा … लाखो वस्तू आहेत 

महाराष्ट्रातील कांदा भाव, कांदा, Nashikonweb, Onion in Nashik, onion market, onion. प्याज, आजचा कांदा भावAajcha Kanda bhaav, देशातील आजचा कांदा भाव असे गुगलवर सर्च करा किंवा nashikonweb.com असे टाका तुम्हाला सहज माहिती उपलब्ध होईल. शेतीविषयक काही लेख किंवा माहिती आमच्या सोबत शेअर करायची असल्यास खालील इमेलवर, मोबाईलवर नक्की कळवा. आमच्या वेबपोर्टलवर शेतीविषयक जाहिरात प्रसिद्ध करावयाची असल्यास आमच्याशी संपर्क साधा.

रोजचे बाजारभाव मिळवण्यासाठी NashikOnWeb.com च्या ‘बाजारभाव 12’ या ग्रुप मध्ये सामील व्हा… WhatsApp group: बाजारभाव च्या कोणत्याही एकाच ग्रुपमध्ये रहा नाहीतर सर्वातून रिमुव्ह करू याची नोंद घ्या !
https://chat.whatsapp.com/GwjxhERhT4pKk1tOPnRIXC

या मोबाईलची जोरदार चर्चा आहे, क्लिक करा !

aajcha kanda bhaav onion rates today 3december 2018 pomegrenades lasalgaon maharashtra

शेतमाल: कांदा दर रु. प्रती क्विंटल

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
03/12/2018
कोल्हापूर क्विंटल 6627 400 1200 800
औरंगाबाद क्विंटल 874 110 900 505
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 11369 500 1300 900
कुर्डवाडी क्विंटल 172 100 800 501
मंगळवेढा क्विंटल 750 100 1150 600
कराड हालवा क्विंटल 399 500 1000 1000
सोलापूर लाल क्विंटल 33666 100 1500 950
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 500 200 900 700
धुळे लाल क्विंटल 178 200 950 710
लासलगाव लाल क्विंटल 8000 400 1400 901
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 109 151 881 751
जळगाव लाल क्विंटल 2400 500 900 700
नागपूर लाल क्विंटल 1500 400 600 550
कळवण लाल क्विंटल 1000 300 1000 700
चाळीसगाव लाल क्विंटल 3600 250 900 725
मनमाड लाल क्विंटल 4500 300 1201 850
इंदापूर लाल क्विंटल 576 50 1100 400
साक्री लाल क्विंटल 1460 500 900 750
य़ावल लाल क्विंटल 640 620 800 725
वैजापूर लाल क्विंटल 712 200 1100 650
देवळा लाल क्विंटल 4950 400 1160 950
उमराणे लाल क्विंटल 18500 450 1251 850
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 215 800 1400 1100
पुणे लोकल क्विंटल 13305 300 1200 900
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 50 400 1000 700
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 17 1200 1200 1200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 143 500 1000 750
वाई लोकल क्विंटल 410 300 900 750
कामठी लोकल क्विंटल 10 600 1400 1300
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 700 800 750
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 650 700 675
कल्याण नं. ३ क्विंटल 3 600 650 625
जळगाव पांढरा क्विंटल 120 625 1000 850
नागपूर पांढरा क्विंटल 566 500 700 650
नाशिक पोळ क्विंटल 1011 200 600 400
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 21406 300 1314 851
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 3500 150 501 300
अकोला उन्हाळी क्विंटल 600 300 700 500
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 457 180 451 300
कळवण उन्हाळी क्विंटल 5200 150 700 350
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 1700 150 567 400
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 1883 200 799 501

शेतमाल: डाळींब दर रु. प्रती क्विंटल

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
03/12/2018
पुणे-मांजरी क्विंटल 3 2000 5000 3000
औरंगाबाद क्विंटल 5 5000 7000 6000
मुंबई – फ्रुट मार्केट क्विंटल 850 6000 8000 7000
पिंपळगाव बसवंत क्विंटल 137 250 4200 3050
पुणे आरक्ता क्विंटल 399 1000 3500 2000
पुणे भगवा क्विंटल 850 2000 8000 5000
पंढरपूर भगवा क्विंटल 1170 1100 5500 2300
संगमनेर भगवा क्विंटल 95 400 6000 3200
सांगोला भगवा क्विंटल 1811 600 4200 2600
इंदापूर भगवा क्विंटल 1427 500 7500 1500
राहता भगवा क्विंटल 1665 250 6500 3500
पुणे गणेश क्विंटल 360 500 2000 1500
पंढरपूर गणेश क्विंटल 20 200 1100 500
कराड गणेश क्विंटल 9 1500 2500 2500
सोलापूर लोकल क्विंटल 2603 1000 7000 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 2120 2000 7000 5750
नाशिक मृदुला क्विंटल 1404 500 4875 3550

शेतमाल: सोयाबिन दर रु. प्रती क्विंटल

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
03/12/2018
अहमदनगर क्विंटल 54 3311 3361 3336
जळगाव क्विंटल 16 3225 3225 3225
सिन्नर क्विंटल 7 3281 3319 3300
कळवण क्विंटल 15 3251 3251 3251
सिल्लोड क्विंटल 11 3300 3400 3350
कारंजा क्विंटल 7000 3050 3300 3180
नवापूर क्विंटल 10 3300 3300 3300
मोर्शी क्विंटल 261 3100 3320 3200
हिंगोली लोकल क्विंटल 650 3201 3360 3280
ताडकळस नं. १ क्विंटल 95 3241 3281 3261
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 387 2801 3331 3291
लातूर पिवळा क्विंटल 17825 3300 3465 3400
जालना पिवळा क्विंटल 2030 3225 3340 3325
अकोला पिवळा क्विंटल 1982 2450 3280 3050
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 3026 3150 3335 3250
चोपडा पिवळा क्विंटल 2 3001 3200 3200
अकोट पिवळा क्विंटल 900 3100 3275 3200
वाशीम पिवळा क्विंटल 3000 3200 3335 3250
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 800 3250 3350 3300
धामणगाव -रेल्वे पिवळा क्विंटल 1500 3050 3305 3150
भोकरदन पिवळा क्विंटल 79 3100 3300 3200
भोकर पिवळा क्विंटल 103 3233 3293 3263
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 397 3200 3330 3265
मलकापूर पिवळा क्विंटल 800 2780 3290 3260
दिग्रस पिवळा क्विंटल 115 3265 3315 3295
सावनेर पिवळा क्विंटल 37 2605 3300 3125
जामखेड पिवळा क्विंटल 10 3000 3300 3150
गेवराई पिवळा क्विंटल 9 3250 3276 3263
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 1078 2855 3300 3170
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 30 2700 3200 3000
लोणार पिवळा क्विंटल 2000 3230 3345 3288
वरोरा पिवळा क्विंटल 164 3290 3332 3311
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 83 3150 3300 3275
अहमहपूर पिवळा क्विंटल 670 3250 3325 3292
ओसा पिवळा क्विंटल 141 3001 3421 3363
चाकूर पिवळा क्विंटल 120 3160 3376 3300
ओराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 306 3290 3338 3314
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 489 3200 3361 3341
मुरुम पिवळा क्विंटल 137 3271 3271 3271
उमरगा पिवळा क्विंटल 74 3000 3375 3293
सेनगाव पिवळा क्विंटल 901 3200 3300 3250
नादगाव खांडेश्वर पिवळा क्विंटल 664 2950 3261 3105
बोरा-अरब पिवळा क्विंटल 73 3170 3240 3195
बाभुळगाव पिवळा क्विंटल 1000 3000 3309 3151
काटोल पिवळा क्विंटल 395 2980 3291 3020
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 335 3100 3210 3150
पुलगाव पिवळा क्विंटल 180 3100 3300 3250
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 1283 2800 3268 3150
कळंब (यवतमाळ) पिवळा क्विंटल 170 3150 3300 3250
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 20 2977 3350 3163

शेतमाल: घेवडा दर रु. प्रती क्विंटल

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
03/12/2018
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2500 3000 2750
सोलापूर लोकल क्विंटल 12 2300 3500 3000
पुणे लोकल क्विंटल 422 1500 3000 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 9 2000 3000 2500
कराड लोकल क्विंटल 6 1500 2000 2000
पनवेल नं. १ क्विंटल 20 2200 2400 2300

 

Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.