महाराष्ट्रातील आजचा कांदा भाव : 3 जून 2019

आजचा कांदा भाव क्षणाक्षणाला अपडेट होत असून जसे भाव अपडेट होती त्या प्रकारे येथे कांदा भाव दिसेल ! धन्यवाद… aajcha kanda bhaav onion rates today 3 June 2019

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
03/06/2019
कोल्हापूर क्विंटल 3429 600 1700 1200
औरंगाबाद क्विंटल 403 170 1300 735
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 18340 1000 1500 1250
मंचर क्विंटल 27 850 1400 1250
विटा क्विंटल 70 400 1500 1000
कुर्डवाडी क्विंटल 29 100 1351 1150
मंगळवेढा क्विंटल 30 615 1680 1400
कराड हालवा क्विंटल 420 800 1300 1100
सोलापूर लाल क्विंटल 12201 100 1600 800
जळगाव लाल क्विंटल 1400 350 1000 675
नागपूर लाल क्विंटल 1280 800 1000 950
साक्री लाल क्विंटल 3000 675 1200 900
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 405 700 1400 1050
पुणे लोकल क्विंटल 10494 500 1300 1000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 71 400 1600 1000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 40 1200 1500 1350
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 104 500 1400 1000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 38 700 900 800
वाई लोकल क्विंटल 900 400 1500 1000
शेवगाव नं. १ क्विंटल 460 1000 1400 1000
शेवगाव नं. २ क्विंटल 510 500 900 900
शेवगाव नं. ३ क्विंटल 437 200 400 400
नागपूर पांढरा क्विंटल 1285 900 1200 1125
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 6178 300 1300 875
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 4924 500 1371 1150
जुन्नर -ओतूर उन्हाळी क्विंटल 9183 1300 1500 1400
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 10869 100 1511 1100
राहूरी -वांभोरी उन्हाळी क्विंटल 4610 200 1400 1000
कळवण उन्हाळी क्विंटल 12700 400 1365 1150
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 14141 450 1255 1010
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 28015 300 1400 1000
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 32581 300 1451 1100
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 761 315 1130 950
दिंडोरी उन्हाळी क्विंटल 967 800 1301 1050
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 2555 200 1600 1000
aajcha kanda bhaav onion rates today 3 June 2019
Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.