लासलगाव, नाशिकसह महाराष्ट्रातील आजचा कांदा भाव : 28 जानेवारी 2019

लाल काद्यालाही नाशिक जिल्ह्यातील बाजारपेठांत भाव मिळत नसल्याचे चित्र आहे.

रोजचे बाजारभाव मिळवण्यासाठी NashikOnWeb.com च्या ‘बाजारभाव 13’ या ग्रुप मध्ये सामील व्हा… aajcha kanda bhaav onion rates today 28January 2019 pomegranates lasalgaon maharashtra

https://chat.whatsapp.com/LZCN25vEAkv29EL0YPws9G

aajcha kanda bhaav onion rates today 28January 2019 pomegranates lasalgaon maharashtra

शेतमाल: कांदा दर रु. प्रती क्विंटल

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/01/2019
कोल्हापूर क्विंटल 5897 150 850 450
औरंगाबाद क्विंटल 1119 75 575 300
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 17920 300 800 550
विटा क्विंटल 50 300 700 450
मंगळवेढा क्विंटल 51 115 465 300
सोलापूर लाल क्विंटल 41700 100 1000 300
येवला लाल क्विंटल 15000 100 525 425
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 10000 100 521 400
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 2480 111 471 400
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 8120 200 621 450
जळगाव लाल क्विंटल 2380 250 450 350
नागपूर लाल क्विंटल 1000 550 800 737
राहूरी -वांभोरी लाल क्विंटल 13200 100 600 400
मनमाड लाल क्विंटल 6500 200 475 400
वैजापूर लाल क्विंटल 4698 100 700 368
देवळा लाल क्विंटल 5050 100 525 375
उमराणे लाल क्विंटल 17500 200 562 450
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 455 700 1000 850
पुणे लोकल क्विंटल 10611 200 650 400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 117 400 600 500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 42 400 600 500
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 52 200 700 400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 187 300 500 400
अमळनेर लोकल क्विंटल 500 150 350 350
वाई लोकल क्विंटल 900 200 600 460
जळगाव पांढरा क्विंटल 220 275 650 460
नागपूर पांढरा क्विंटल 936 800 1000 950
नाशिक पोळ क्विंटल 2886 150 651 450
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 18391 100 751 480
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 240 100 341 205
देवळा उन्हाळी क्विंटल 1225 50 200 130
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 2000 70 215 125

 

Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.