महाराष्ट्रातील आजचा कांदा भाव : 28 मे 2019

आजचा कांदा भाव क्षणाक्षणाला अपडेट होत असून जसे भाव अपडेट होती त्या प्रकारे येथे कांदा भाव दिसेल ! धन्यवाद… aajcha kanda bhaav onion rates today 28 May 2019

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/05/2019
कोल्हापूर क्विंटल 2971 400 1500 1200
औरंगाबाद क्विंटल 517 300 1100 700
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 1280 1200 1325 1250
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 11200 1000 1500 1250
मंचर क्विंटल 4264 700 1510 995
श्रीगोंदा- चिंभळे क्विंटल 254 300 1351 1050
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 5520 450 1650 950
कराड हालवा क्विंटल 480 700 1200 1200
फलटण हायब्रीड क्विंटल 3442 500 1401 900
सोलापूर लाल क्विंटल 7432 100 1650 850
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लाल नग 265 500 1000 750
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लाल क्विंटल 515 600 1300 950
जळगाव लाल क्विंटल 1440 350 1075 700
पंढरपूर लाल क्विंटल 704 200 1411 900
नागपूर लाल क्विंटल 925 700 900 850
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल नग 265 500 1000 750
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 515 600 1300 950
पुणे लोकल क्विंटल 10141 500 1300 900
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 40 700 1200 950
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 8 1200 1400 1300
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 12 500 1300 1000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 301 400 600 500
जामखेड लोकल क्विंटल 720 100 1500 800
वाई लोकल क्विंटल 13 500 1200 1000
कर्जत (अहमहनगर) नं. ३ नग 172 150 1025 500
नागपूर पांढरा क्विंटल 1300 900 1100 1025
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 1839 250 1230 1050
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 4196 350 1400 950
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 24365 500 13012 1101
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 2394 425 1101 970
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 6000 350 1177 950
अकोले उन्हाळी क्विंटल 1898 200 1701 998
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 8852 150 1511 1100
राहूरी उन्हाळी क्विंटल 18464 200 1500 1200
कळवण उन्हाळी क्विंटल 13100 400 1400 1150
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 7000 350 1228 950
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 2633 300 1221 1050
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 13199 450 1265 1050
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 2920 301 1211 1050
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 30151 300 1439 1055
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 3871 200 1150 925
दिंडोरी उन्हाळी क्विंटल 1987 700 1256 950
देवळा उन्हाळी क्विंटल 4160 500 1350 1150
राहता उन्हाळी क्विंटल 9998 200 1600 900
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 11525 500 1335 1100
aajcha kanda bhaav onion rates today 28 May 2019
Share this with your friends and family

You May Also Like

3 thoughts on “महाराष्ट्रातील आजचा कांदा भाव : 28 मे 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.