लासलगाव, नाशिकसह महाराष्ट्रातील आजचा कांदा भाव : 1 मार्च 2019

aajcha kanda bhaav onion rates today 1March 2019 pomegranates lasalgaon maharashtra

रोजचे बाजारभाव मिळवण्यासाठी NashikOnWeb.com च्या ‘बाजारभाव 14’ या ग्रुप मध्ये सामील व्हा.. aajcha kanda bhaav onion rates today 1March 2019 pomegranates lasalgaon maharashtra

https://chat.whatsapp.com/LZCN25vEAkv29EL0YPws9G

शेतमाल: कांदा दर रु. प्रती क्विंटल

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
01/03/2019
कोल्हापूर क्विंटल 4888 150 650 400
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 13580 300 600 450
मंगळवेढा क्विंटल 21 160 600 450
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 6705 250 650 450
सोलापूर लाल क्विंटल 21233 100 700 400
येवला लाल क्विंटल 28000 100 451 380
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 10000 150 440 370
धुळे लाल क्विंटल 1233 100 650 425
लासलगाव लाल क्विंटल 33956 251 600 401
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 4405 200 461 351
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 17000 200 430 380
कळवण लाल क्विंटल 6800 200 470 400
पारनेर लाल क्विंटल 8891 200 650 450
दौंड लाल क्विंटल 623 200 600 500
देवळा लाल क्विंटल 9850 100 475 400
राहता लाल क्विंटल 5157 100 700 400
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 375 400 1000 700
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 5822 300 650 450
पुणे लोकल क्विंटल 18208 200 500 300
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 102 300 500 400
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 56 300 700 500
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 59 200 500 400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 184 300 500 400
वाई लोकल क्विंटल 10 200 600 540
कामठी लोकल क्विंटल 10 1000 1400 1300
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 400 600 500
नाशिक पोळ क्विंटल 1970 125 625 425
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 11326 150 651 451
राहूरी उन्हाळी क्विंटल 8524 100 600 450
कळवण उन्हाळी क्विंटल 550 350 565 475
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 170 100 450 250
Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.