महाराष्ट्रातील आजचा कांदा भाव : 17 जून 2019

आजचा कांदा भाव क्षणाक्षणाला अपडेट होत असून जसे भाव अपडेट होती त्या प्रकारे येथे कांदा भाव दिसेल ! धन्यवाद… aajcha kanda bhaav onion rates today 17 June 2019

इथे क्लिक करून वाचा दिनांक 14 जूनचे कांदा भाव

शेतमाल: कांदा – दर रु. प्रती क्विंटल

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
17/06/2019
कोल्हापूर क्विंटल 1560 400 1550 1200
औरंगाबाद क्विंटल 471 600 1400 1000
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 16240 1200 1500 1350
कुर्डवाडी क्विंटल 5 210 550 380
मंगळवेढा क्विंटल 26 200 1580 1200
कराड हालवा क्विंटल 420 1000 1600 1100
सोलापूर लाल क्विंटल 6303 100 1710 850
धुळे लाल क्विंटल 646 200 1200 1000
जळगाव लाल क्विंटल 780 350 1450 900
चाळीसगाव लाल क्विंटल 6050 400 1140 650
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2295 800 1520 1160
पुणे लोकल क्विंटल 8833 600 1500 1200
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 27 600 1200 900
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 40 1200 1500 1350
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 68 600 1500 1300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 94 600 1000 800
वाई लोकल क्विंटल 900 400 1200 900
शेवगाव नं. १ क्विंटल 420 1200 1600 1200
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1400 1600 1500
शेवगाव नं. २ क्विंटल 457 700 1100 1100
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 1000 1200 1100
शेवगाव नं. ३ क्विंटल 230 200 600 600
कर्जत (अहमहनगर) नं. ३ नग 168 300 1300 800
येवला उन्हाळी क्विंटल 6762 500 1425 1150
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 2945 200 1240 1060
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 1164 450 1500 1300
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 26205 600 1430 1220
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 2664 500 1301 1150
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 10381 315 1354 1105
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 7932 100 1611 1250
राहूरी -वांभोरी उन्हाळी क्विंटल 3922 300 1600 1200
कळवण उन्हाळी क्विंटल 16700 400 1400 1200
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 3645 375 1368 1175
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 24028 400 1500 1000
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 33698 200 1631 1181
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 4935 300 1300 1025
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 2647 315 1270 1150
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 2524 500 1750 1200
देवळा उन्हाळी क्विंटल 7851 400 1360 1200
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 18500 501 1370 1100
aajcha kanda bhaav onion rates today 17 June 2019
Share this with your friends and family

You May Also Like

One thought on “महाराष्ट्रातील आजचा कांदा भाव : 17 जून 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.