महाराष्ट्रातील आजचा कांदा भाव : 16 एप्रिल 2019

आजचा कांदा भाव क्षणाक्षणाला अपडेट होत असून जसे भाव अपडेट होती त्या प्रकारे येथे कांदा भाव दिसेल ! धन्यवाद… aajcha kanda bhaav onion rates today 16 April 2019

शेतमाल: कांदा दर रु. प्रती क्विंटल

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
16/04/2019
कोल्हापूर क्विंटल 5470 300 900 600
औरंगाबाद क्विंटल 732 200 900 550
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 13720 750 900 825
श्रीगोंदा- चिंभळे क्विंटल 2316 100 910 750
नांदूरा क्विंटल 160 150 350 350
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 9440 350 950 650
कराड हालवा क्विंटल 420 500 900 700
सोलापूर लाल क्विंटल 15306 100 950 500
धुळे लाल क्विंटल 6728 200 760 600
जळगाव लाल क्विंटल 1160 200 750 325
पंढरपूर लाल क्विंटल 895 100 950 500
पाथर्डी लाल क्विंटल 325 250 950 650
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 515 400 1200 800
पुणे लोकल क्विंटल 16244 300 850 600
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 131 300 600 450
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 19 700 800 750
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 44 300 800 700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 84 300 600 450
धुळे पांढरा क्विंटल 8 500 1040 900
जळगाव पांढरा क्विंटल 40 275 775 400
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 4000 200 901 751
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 3728 175 775 575
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 21222 500 1051 871
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 5715 351 975 800
अकोले उन्हाळी क्विंटल 3250 151 1001 716
राहूरी उन्हाळी क्विंटल 21948 100 900 775
कळवण उन्हाळी क्विंटल 16350 500 955 845
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 12000 250 951 820
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 3100 400 948 825
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 33451 200 1172 1000
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 9080 200 859 720
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 285 150 750 450
देवळा उन्हाळी क्विंटल 4150 200 925 750
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 20500 351 1005 850
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 10200 200 1010 800

महाराष्ट्रातील आजचा कांदा भाव : 15 एप्रिल 2019

aajcha kanda bhaav onion rates today 16 April 2019
Share this with your friends and family

You May Also Like

One thought on “महाराष्ट्रातील आजचा कांदा भाव : 16 एप्रिल 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.