महाराष्ट्रातील आजचा कांदा भाव : 14 मे 2019

आजचा कांदा भाव क्षणाक्षणाला अपडेट होत असून जसे भाव अपडेट होती त्या प्रकारे येथे कांदा भाव दिसेल ! धन्यवाद… aajcha kanda bhaav onion rates today 14 May 2019

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
15/05/2019
कोल्हापूर क्विंटल 3927 300 1100 700
औरंगाबाद क्विंटल 693 200 900 550
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 780 1150 1250 1200
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 8400 800 1100 950
मंगळवेढा क्विंटल 15 420 800 600
कराड हालवा क्विंटल 660 500 1100 850
सोलापूर लाल क्विंटल 8606 100 1100 600
धुळे लाल क्विंटल 3244 200 800 650
जळगाव लाल क्विंटल 1165 300 825 550
नागपूर लाल क्विंटल 1500 700 900 850
शिरपूर लाल क्विंटल 1301 150 580 550
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 425 400 1200 800
पुणे लोकल क्विंटल 8553 500 1100 700
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 50 400 1000 700
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 47 800 900 850
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 42 500 1100 700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 20 400 600 500
वाई लोकल क्विंटल 15 400 900 760
नागपूर पांढरा क्विंटल 624 900 1100 1050
येवला उन्हाळी क्विंटल 5112 300 1037 800
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 1922 231 929 751
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 3166 275 1000 700
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 17745 401 1125 920
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 2522 300 911 775
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 9375 260 956 805
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 4342 100 1151 850
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 8881 270 1001 775
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 4253 400 999 810
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 21953 200 1000 800
श्रीरामपूर उन्हाळी क्विंटल 14346 350 1100 650
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 29992 200 1260 915
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 4367 200 917 650
दिंडोरी उन्हाळी क्विंटल 2153 400 1035 760
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 9273 600 1212 900
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 14325 200 1150 900

aajcha kanda bhaav onion rates today 14 May 2019

Share this with your friends and family

You May Also Like

One thought on “महाराष्ट्रातील आजचा कांदा भाव : 14 मे 2019

  1. तुमचा बाजार भाव वॉट्स aap ग्रुप असेल तर 9673712625 हा नंबर ऍड करा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.