महाराष्ट्रातील आजचा कांदा भाव : 13 मे 2019

आजचा कांदा भाव क्षणाक्षणाला अपडेट होत असून जसे भाव अपडेट होती त्या प्रकारे येथे कांदा भाव दिसेल ! धन्यवाद… aajcha kanda bhaav onion rates today 13 May 2019

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
13/05/2019
कोल्हापूर क्विंटल 5434 300 1150 700
औरंगाबाद क्विंटल 735 300 900 600
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 16380 800 1100 950
विटा क्विंटल 90 500 1100 700
कराड हालवा क्विंटल 552 500 1100 900
धुळे लाल क्विंटल 1464 100 800 600
जळगाव लाल क्विंटल 1500 300 825 450
नागपूर लाल क्विंटल 1048 700 900 850
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 475 400 1200 800
पुणे लोकल क्विंटल 9075 400 1000 600
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 56 300 900 600
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 20 800 900 850
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 61 400 1000 700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 121 500 700 600
वाई लोकल क्विंटल 400 400 800 600
नागपूर पांढरा क्विंटल 1200 900 1100 1050
येवला उन्हाळी क्विंटल 6727 350 1127 850
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 3129 275 975 800
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 3444 300 911 700
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 21876 451 1125 870
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 3962 351 887 750
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 5978 351 961 850
राहूरी -वांभोरी उन्हाळी क्विंटल 4242 150 1100 800
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 5510 400 1000 820
लोणंद उन्हाळी क्विंटल 897 200 951 700
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 18054 300 1100 900
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 38267 200 1211 911
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 7400 200 920 700
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 1021 200 1100 725
देवळा उन्हाळी क्विंटल 7250 300 1000 850

aajcha kanda bhaav onion rates today 13 May 2019

Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.