आजचा बाजार भाव : कांदा बाजार भाव २९ व २८ ऑगस्ट २०१९

शेतमाल: कांदा दर रु. प्रती क्विंटल

शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
29/08/2019
कोल्हापूरक्विंटल2565120031002500
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केटक्विंटल13860240030002700
करमाळाक्विंटल7450027002600
साताराक्विंटल270150027002200
कराडहालवाक्विंटल399150025002500
अकलुजलालक्विंटल301120028502400
सोलापूरलालक्विंटल733230030002000
धुळेलालक्विंटल244560031002500
जळगावलालक्विंटल530110027501925
पंढरपूरलालक्विंटल335120035002600
नागपूरलालक्विंटल1239200025002375
पुणेलोकलक्विंटल13744160028002600
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल8150022001850
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल36200025002250
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल172100022001600
मलकापूरलोकलक्विंटल61118024802305
वाईलोकलक्विंटल5120015001400
कर्जत (अहमहनगर)नं. ३नग97002700900
नागपूरपांढराक्विंटल1500250030002875
येवलाउन्हाळीक्विंटल500070027192575
लासलगावउन्हाळीक्विंटल15000150027922650
लासलगाव – विंचूरउन्हाळीक्विंटल1400120027562500
मालेगाव-मुंगसेउन्हाळीक्विंटल7000100027452510
कळवणउन्हाळीक्विंटल17250100029002700
चांदवडउन्हाळीक्विंटल710082527312550
मनमाडउन्हाळीक्विंटल2200100028412650
सटाणाउन्हाळीक्विंटल15705105027252475
पिंपळगाव बसवंतउन्हाळीक्विंटल2155155028952351
देवळाउन्हाळीक्विंटल7550120029002600
28/08/2019
कोल्हापूरक्विंटल3306120030002500
औरंगाबादक्विंटल352150027002100
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केटक्विंटल12180240028002600
लासूर स्टेशनक्विंटल125350030002000
कुर्डवाडीक्विंटल47160025902095
कराडहालवाक्विंटल348180025002500
सोलापूरलालक्विंटल74433030502000
धुळेलालक्विंटल215360030002600
जळगावलालक्विंटल580100028001700
उस्मानाबादलालक्विंटल590030001950
साक्रीलालक्विंटल7250135028602150
अमरावती- फळ आणि भाजीपालालोकलक्विंटल305120032002200
पुणेलोकलक्विंटल8746170028002500
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल4680020001400
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल24240025002450
वाईलोकलक्विंटल10120020001800
कामठीलोकलक्विंटल1120024002200
कल्याणनं. १क्विंटल3260028002700
कल्याणनं. २क्विंटल3220024002300
कल्याणनं. ३क्विंटल3180023002050
चंद्रपूर – गंजवडपांढराक्विंटल430250033003000
येवलाउन्हाळीक्विंटल888990028412675
येवला -आंदरसूलउन्हाळीक्विंटल374990028002550
नाशिकउन्हाळीक्विंटल2579150027002200
लासलगावउन्हाळीक्विंटल1814490028512650
लासलगाव – विंचूरउन्हाळीक्विंटल5541130028002600
मालेगाव-मुंगसेउन्हाळीक्विंटल7304115326832510
सिन्नरउन्हाळीक्विंटल695650031002700
कळवणउन्हाळीक्विंटल9100100030002700
चाळीसगावउन्हाळीक्विंटल1290115226622175
चांदवडउन्हाळीक्विंटल8011100027912525
मनमाडउन्हाळीक्विंटल3024100027402550
सटाणाउन्हाळीक्विंटल13615105027252450
कोपरगावउन्हाळीक्विंटल4080100027752600
नेवासा -घोडेगावउन्हाळीक्विंटल28106120028002300
पिंपळगाव बसवंतउन्हाळीक्विंटल2197650029232341
पिंपळगाव(ब) – सायखेडाउन्हाळीक्विंटल692740026582200
पारनेरउन्हाळीक्विंटल259750031002300
नांदगावउन्हाळीक्विंटल244863027322511
दिंडोरी-वणीउन्हाळीक्विंटल11281200029002550
वैजापूरउन्हाळीक्विंटल921125327552550
रामटेकउन्हाळीक्विंटल10200022002100
देवळाउन्हाळीक्विंटल9318140028002550
नामपूरउन्हाळीक्विंटल16813120030002500
Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.