आजचा बाजार भाव नाशिक बाजार समिती

बाजार समिती : नाशिक  दर रु. प्रती क्विंटल
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
20/04/2018
केळी भुसावळी क्विंटल 40 400 900 600
कारली हायब्रीड क्विंटल 424 1670 2920 2290
दुधी भोपळा हायब्रीड क्विंटल 674 330 670 500
वांगी हायब्रीड क्विंटल 352 400 1000 700
कोबी हायब्रीड क्विंटल 439 170 420 290
ढोवळी मिरची हायब्रीड क्विंटल 336 625 1250 940
गवार हायब्रीड क्विंटल 20 1000 3000 2000
ढेमसे हायब्रीड क्विंटल 2 835 2500 1665
फ्लॉवर हायब्रीड क्विंटल 347 360 640 500
लसूण हायब्रीड क्विंटल 68 1000 3000 1800
पेरु लोकल क्विंटल 9 1250 2250 1750
भेडी हायब्रीड क्विंटल 25 835 2500 1665
लिंबू हायब्रीड क्विंटल 34 5000 8000 6500
आंबा हापूस क्विंटल 350 10000 22000 16000
कैरी हायब्रीड क्विंटल 28 1500 3000 2000
टरबूज हायब्रीड क्विंटल 60 300 2100 1700
कांदा उन्हाळी क्विंटल 915 400 750 650
डाळींब मृदुला क्विंटल 404 300 7000 4000
बटाटा क्विंटल 1195 1200 1800 1500
शहाळे क्विंटल 67 2350 3100 2700

Connect with Us on Whats App :  8830486650, 9689754878 (Save This Number and send Hi or Subscribe and get added into Our Broadcast list. Get daily newsletters).

Like NashikOnWeb’s Facebook Page : https://www.facebook.com/NashikOnWeb

Follow Us On Twitter : https://www.twitter.com/NashikOnWeb

Follow Us On Instagram : https://www.instagram.com/nashikonweb/

आमच्या सोबत काम करायचे आहे, माहिती द्यायची आहे वरील दोन्ही नंबर आणि खालील इमेलवर लगेच इमेल करा !

Connect With Us : Email : nashikonweb.news@gmail.com

Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.