Onion शेतमाल: कांदा आजचा कांदा भाव 9 फेब्रुवारी 2021

शेतमालाच्या विक्रीबाबत निर्णय घेण्याआधी अथवा बाजार भावाबाबत अधिक माहिती साठी संबंधीत बाजार समितीशी संपर्क साधावा.
शेतमाल: कांदा दर रु. प्रती क्विंटल Onion 
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09/02/2021
कोल्हापूर क्विंटल 3017 1500 4000 3000
औरंगाबाद क्विंटल 738 1000 3700 2350
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 7157 3600 4200 3900
सातारा क्विंटल 212 1000 3600 2300
मोर्शी क्विंटल 25 1100 2500 2200
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 3644 1000 4110 3500
कराड हालवा क्विंटल 144 2500 3500 3500
सोलापूर लाल क्विंटल 22134 200 4500 2800
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 5000 600 3751 3300
लासलगाव लाल क्विंटल 6750 1200 3721 3400
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 5000 1550 3600 3450
नागपूर लाल क्विंटल 2681 3000 3500 3375
कळवण लाल क्विंटल 2700 1300 3900 3500
चाळीसगाव लाल क्विंटल 550 1400 3551 3200
मनमाड लाल क्विंटल 4000 1100 3700 3400
सटाणा लाल क्विंटल 2095 1500 3675 3250
भुसालळ लाल क्विंटल 13 2900 2900 2900
य़ावल लाल क्विंटल 160 790 1410 1030
दिंडोरी-वणी लाल क्विंटल 612 3000 3851 3200
देवळा लाल क्विंटल 2000 1000 3855 3500
उमराणे लाल क्विंटल 5000 1100 3701 3200
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2510 1400 4000 2700
पुणे लोकल क्विंटल 12913 1500 3800 2400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 2300 2600 2400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 197 1200 3500 2350
जामखेड लोकल क्विंटल 278 1000 4000 2500
वाई लोकल क्विंटल 12 2500 4000 3350
नाशिक पोळ क्विंटल 755 2200 3750 3100
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 7132 800 4001 3451Onion
Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.