आजचा बाजार भाव 25,24,23, 22 मे 2020

शेतमाल: कांदादर रु. प्रती क्विंटल

शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
25/05/2020
औरंगाबादक्विंटल67400600500
य़ावललालक्विंटल90500850630
सांगली -फळे भाजीपालालोकलक्विंटल1523300800500
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल187400800600
वाईलोकलक्विंटल155001100800
लासलगावउन्हाळीक्विंटल15162501976820
लासलगाव – निफाडउन्हाळीक्विंटल4110451851751
लासलगाव – विंचूरउन्हाळीक्विंटल500200840700
मनमाडउन्हाळीक्विंटल4000300922700
लोणंदउन्हाळीक्विंटल1965100715600
पिंपळगाव बसवंतउन्हाळीक्विंटल236513001003851
24/05/2020
औरंगाबादक्विंटल420300600450
खेड-चाकणक्विंटल250500800650
मंचरक्विंटल1676600800725
श्रीगोंदाक्विंटल1966100805525
साताराक्विंटल805001000750
मोर्शीक्विंटल447001100900
कराडहालवाक्विंटल150100013001300
पुणे-मांजरीलोकलक्विंटल286001000900
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल264200500350
वाईलोकलक्विंटल155001100800
संगमनेरउन्हाळीक्विंटल853200780490
रामटेकउन्हाळीक्विंटल305600800700
राहताउन्हाळीक्विंटल3073100700550
23/05/2020
औरंगाबादक्विंटल478300600450
खेड-चाकणक्विंटल600500700600
साताराक्विंटल1857001000850
मोर्शीक्विंटल497001120950
कराडहालवाक्विंटल123100012001200
धुळेलालक्विंटल2154100550400
जळगावलालक्विंटल1080200550375
सांगली -फळे भाजीपालालोकलक्विंटल2671300800500
पुणे-मांजरीलोकलक्विंटल22400800700
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल230300800550
चंद्रपूर – गंजवडपांढराक्विंटल1930850950900
येवलाउन्हाळीक्विंटल1414200700450
नाशिकउन्हाळीक्विंटल2405300700450
लासलगावउन्हाळीक्विंटल12814400925740
लासलगाव – निफाडउन्हाळीक्विंटल3650425851725
लासलगाव – विंचूरउन्हाळीक्विंटल5614351830711
मालेगाव-मुंगसेउन्हाळीक्विंटल6000210735530
राहूरी -वांभोरीउन्हाळीक्विंटल895100700350
कळवणउन्हाळीक्विंटल5300300911700
मनमाडउन्हाळीक्विंटल4521200757600
कोपरगावउन्हाळीक्विंटल2115100732550
पिंपळगाव बसवंतउन्हाळीक्विंटल20822300971741
पिंपळगाव(ब) – सायखेडाउन्हाळीक्विंटल4727200764585
दिंडोरी-वणीउन्हाळीक्विंटल7264350988700
वैजापूरउन्हाळीक्विंटल2039100800450
रामटेकउन्हाळीक्विंटल240600800600
नामपूरउन्हाळीक्विंटल7351400820775
22/05/2020
कोल्हापूरक्विंटल75304001200800
औरंगाबादक्विंटल378500700600
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केटक्विंटल24687001200950
श्रीगोंदाक्विंटल1627100900550
मोर्शीक्विंटल307101050930
मुरबाडहायब्रीडक्विंटल35100020001500
साक्रीलालक्विंटल535180495350
य़ावललालक्विंटल413450850630
सांगली -फळे भाजीपालालोकलक्विंटल2028300800500
पुणे-मांजरीलोकलक्विंटल26500900800
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल83300500400
जामखेडलोकलक्विंटल1561100600350
वाईलोकलक्विंटल145001000750
कल्याणनं. १क्विंटल38000110009500
चंद्रपूर – गंजवडपांढराक्विंटल980800950900
येवलाउन्हाळीक्विंटल4500100751550
येवला -आंदरसूलउन्हाळीक्विंटल2844100642400
नाशिकउन्हाळीक्विंटल2570350650450
लासलगाव – निफाडउन्हाळीक्विंटल2065300725600
लासलगाव – विंचूरउन्हाळीक्विंटल6150300755600
जुन्नरउन्हाळीक्विंटल56500700600
सिन्नरउन्हाळीक्विंटल417100705600
राहूरीउन्हाळीक्विंटल1460100650500
कळवणउन्हाळीक्विंटल5200300880650
सटाणाउन्हाळीक्विंटल6015375805630
श्रीरामपूरउन्हाळीक्विंटल1577250700450
पिंपळगाव बसवंतउन्हाळीक्विंटल27960300971751
दिंडोरीउन्हाळीक्विंटल2869426911750
वैजापूरउन्हाळीक्विंटल3802200590450
राहताउन्हाळीक्विंटल5204100700550
नामपूरउन्हाळीक्विंटल10149400865650
Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.